ASJJF EAST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Shiori Takasaki X-treme Ebina 29.40 6
2 Renata Harumi Silva Infight Japan 10.70 3
3 Agatha Franco Ninenine Japan 10.30 3
4 Francesca Lizama Purebred Jiu Jitsu Guam 7.70 3
5 Sakura Mori Axis Yokohama 7.00 1
6 Yoko Arakawa Purebred Omiya 7.00 1
7 Lauren Eldekvist Axis 3.30 2
8 Bing Yi Shen Hsinchu Bjj 3.30 2
9 Ayano Kurokawa Saigon Jiujitsu 3.00 1
10 Yumena Fukui Reversal Gym Tachikawa Alpha 3.00 1
11 Noriko Hiyoshi Gracie Barra Shizuoka Fuji 3.00 1
12 Minami Tsuzuruki Axis Yokohama 1.00 1
13 Chimomo Koide Swells Jiu Jitsu Gym 1.00 1