ASJJF EAST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 47.10 11
2 Fuminori Sato Strapple Minamisoma Playground 7.70 3
3 Gaku Inano Tokyo Yellow-manz Cute 7.00 1
4 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 3
5 Ricardo Umezu Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 3
6 Marcio Mitsuo Kobayashi Impacto Japan B.j.j 3.30 3
7 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
8 Hato Daniel Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
9 Oscar Daniotti Free 3.00 1
10 Yujiro Nakamura Rrt 1.00 1
11 Kazuhiko Endo Brave Heart 1.00 1