ASJJF EAST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Megumi Kameda Reversal Gym Tachikawa Alpha 21.00 3
2 Natsuko Mukai Holoimua 7.70 2
3 Emi Tsuchiya X-treme Ebina 6.00 2
4 Miki Shimoura X-treme Ebina 3.30 2
5 Kumiko Sunakawa Uenookachimachibjj 3.00 1
6 Hirono Yoshizawa Gracie Barra Shizuoka Fuji 1.00 1