ASJJF EAST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Shonosuke Kashimura Strapple Ibaraki 7.70 3
2 Leonardo Massato Rrt 7.70 2
3 Zen Tamura Katori Dojo 7.00 2
4 Shoui Kojima Shounan-kakutou-club 7.00 1
5 Imai Taiyou Reversal Gym Yokohama Groundslam 7.00 1
6 Colin Nation Caveirinha Jiu Jitsu 7.00 1
7 Eito Suzuki R-blood 7.00 1
8 Imai Taiyou Reversal Gym Yokohama Groundslam 3.30 2
9 Daichi Ikeda Tribe Tokyo Mma 3.30 2
10 Yoshiki Kanakubo Akimoto Dojo 3.00 2
11 Daichi Ikeda Tribe Tokyo Mma 3.00 1
12 Gabriel Matsuoka Infight Japan 3.00 1
13 Leonardo Miguel Gracie Barra Shizuoka Fuji 3.00 1
14 Martin Ramos Damm Fight Japan 3.00 1
15 Diogo Tada Infight Japan 1.00 1