Rank Dumau 2013
Dates
Start Date January 1, 2013
End Date December 31, 2013
Rank Dumau 2013 Events
Event Date Event
Sep 15, 2013 DUMAU JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2013
Sep 21, 2013 DUMAU OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2013
Oct 13, 2013 DUMAU CHALLENGE 2013 (White - Blue - Purple Adult)
Nov 3, 2013 DUMAU JAPAN OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2013
Dec 15, 2013 DUMAU SOUTH JAPAN OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2013
Dec 22, 2013 DUMAU JIU JITSU JAPAN CUP 2013
Points System
 1. Champion: 10 Points
  • Champion with 1 fight: 10 X 1.0
  • Champion with 2 fights: 10 X 1.1
  • Champion with 3 fights: 10 X 1.2
  • Champion with 4 fights: 10 X 1.4
  • Champion with 5 fights: 10 X 1.5
  • Champion with 6 fights: 10 X 1.6
  • Champion with 7 fights: 10 X 1.7
 2. Vice Champion: 6 points
  • Vice Champion with 1 fight: 6 X 1.0
  • Vice Champion with 2 fights: 6 X 1.1
  • Vice Champion with 3 fights: 6 X 1.2
  • Vice Champion with 4 fights: 6 X 1.4
  • Vice Champion with 5 fights: 6 X 1.5
  • Vice Champion with 6 fights: 6 X 1.6
  • Vice Champion with 7 fights: 6 X 1.7
 3. Third Place: 3 Point
  • Third Place with 1 fight: 3 X 1.0
  • Third Place with 2 fights: 3 X 1.1
  • Third Place with 3 fights: 3 X 1.2
  • Third Place with 4 fights: 3 X 1.4
  • Third Place with 5 fights: 3 X 1.5
  • Third Place with 6 fights: 3 X 1.6
  • Third Place with 7 fights: 3 X 1.7
 4. If there is only one athlete to compete in the category, he will receive the champion medal and 5 points
 5. If the fighter earn points on more than one category per event, only one of the points will be computed to the athlete total points, the higher point earned will be selected and computed to the athlete total points