Rank 2014
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Taichi Isogai Hakushinkai 33.00 6
2 Yamamoto Kouhei Seishin Bjj 17.60 4
3 Roger Ryu Kaneta Impacto Japan B.j.j 16.00 2
4 Paloma Ariki Impacto Japan B.j.j 16.00 2
5 Lucas Fukuda Impacto Japan B.j.j 13.20 5
6 Riku Ito Team Legnum 12.60 4
7 Hiroto Tsushima Gracie Barra 11.00 2
8 Lucas Takatsu Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
9 Arisa Fujimura Impacto Japan B.j.j 11.00 2
10 Vitor Basso Impacto Japan B.j.j 11.00 2
11 Riku Kyouda Team Legnum 10.00 1
12 Seisyu Imoto Grappling Shoot Boxers 10.00 1
13 Giovanna Takahama Tokai Bjj 10.00 1
14 Kobayasi Ryota Tk Training Center 10.00 1
15 Igor Taguchi Ogawa Jiu Jitsu 10.00 1
16 Caio Makoto Katayama Impacto Japan B.j.j 9.90 4
17 Yves Pavan Tokai Bjj 9.00 2
18 Sakutaro Murakoshi Team Legnum 6.60 2
19 Igor Taguti Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
20 Laís Romano Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
21 Murakami Rihito Tk Training Center 6.00 1
22 Stephanie Morino Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 1
23 Renan Kina Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 1
24 Marco Takashima Impacto Japan B.j.j 6.00 1
25 Izumi Kazusi Free 6.00 1
26 Henrique Uemura Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
27 Thales Suzuki Sekitani Jiu Jitsu Team 3.00 1
28 Rafaela Da Silva Rocha Jiu Jitsu 3.00 1