Rank 2014
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Ihara Kyousuke Paraestra Koiwa 22.00 4
2 Aiko Tami Ogawa Jiu Jitsu 20.00 2
3 Yamamoto Maiki Tk Training Center 14.00 3
4 Hayane Sassaki Impacto Japan B.j.j 12.00 2
5 Luan Marques Tokai Bjj 11.00 2
6 Izumi Kousi Tk Training Center 11.00 2
7 Eiji Takeda Extreme Super Team 11.00 2
8 Murakami Moe Tk Training Center 10.00 1
9 Jordan Sassakii Over Limit Bjj 10.00 1
10 Daiki Itou Buffalo Jiu-jitsu 10.00 1
11 Syunsaku Kanetuki Gracie Barra 9.00 2
12 Egawa Azu Tk Training Center 6.60 2
13 Mimi Nakamura Paraestra Izumi 6.60 2
14 Henrique Gomes Tokai Bjj 6.60 2
15 Rafael Sinelli Tokai Bjj 6.60 2
16 Yusei Tanaka Paraestra Koiwa 6.60 2
17 Kohki Masada Strapple Ohana 6.60 2
18 Kousei Yamamoto Paraestra Izumi 6.00 2
19 Kusunoki Souma Paraestra Nakagawa Ide Dojo 6.00 1
20 Daisuke Kugou Mach Dojo 6.00 1
21 Kiwa Komoto Strapple Ohana 3.00 1
22 Tairon Yamaguchi Axis Yokohama 3.00 1
23 Kenji Hishida Kussano Team 3.00 1
24 Gabriel Harada Lube Tokai Bjj 3.00 1
25 Airu Okumura Paraestra Tb 3.00 1