Rank 2014
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Eto Alessandro Over Limit Bjj 21.00 3
2 Michitaka Kuroda Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club 19.00 3
3 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 16.60 3
4 Wada Junichiro Monster House 11.00 3
5 Takeshi Matsushita Grappling Shoot Boxers 11.00 2
6 Jun Sugiyama Pogona Club Gym 11.00 2
7 Furuichi Toshio Alive Mie 11.00 2
8 Sakamoto Tatsuya Infight Japan 10.00 2
9 Sérgio Mendes Nova União Helio Damiani 10.00 1
10 Masayoshi Fukui Pogona Club Gym 10.00 1
11 Akira Tani Akatsuki 10.00 1
12 Yukio Odaka Free 10.00 1
13 Daisuke Satou Jacks 6.60 3
14 Nobuo Takenaka Team Legnum 6.60 3
15 Kentaro Sato Jacks 6.60 3
16 Soma Giuliano Tokai Bjj 6.60 2
17 Marcelo Aihara Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 2
18 Fumio Nakajima Tri-force Shinjuku 6.00 1
19 Hiroyuk Naoe Gracie Barra Tokyo 6.00 1
20 Takehito Koiwa Strapple Toride Jiu Jitsu Academy 6.00 1
21 Ito Kenichi Carpe Diem 6.00 1
22 Yojiro Nishimura Gracie Barra 3.00 1