Rank 2014
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Mikinori Nakano Paraestra Hachinohe 31.00 4
2 Marcelo Hamanaka Impacto Japan B.j.j 28.00 9
3 Abdenego Naruse Over Limit Jiu Jitsu Association 25.30 11
4 Kazuo Kodama Carpe Diem 16.60 3
5 Takashi Sugawara Soujiukai Sendai 13.30 3
6 Masanori Takano Strapple Ibaraki 11.00 3
7 Masanori Nakanishi Shooto Gym Blows 11.00 3
8 Norio Ishizaka Strapple Ohana 11.00 3
9 Masahiro Horikawa Carpe Diem 11.00 2
10 Fujimoto Souhei Pogona Club Gym 11.00 2
11 Ken Ji Ikeda Paraestra Hachioji 11.00 2
12 Tojima Yuichi Strapple Ohana 11.00 2
13 Rintaro Ishige Carpe Diem 11.00 2
14 Keita Takahashi Paraestra Koiwa 11.00 2
15 Hideki Takeyama Zenbu Dojo Soujiukai 10.00 2
16 Takayuki Imamura Tri-force Jiu-jitsu Academy 9.00 2
17 Takashi Hashimoto Paraestra Kichijoji 7.20 3
18 Tatsuhiko Fujii Alive 6.60 4
19 Wilson Karakawa Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.60 4
20 Takeshi Yamazaki Club Barbarian 6.60 3
21 Masaji Kawamura Max Jiu-jitsu Academy 6.60 3
22 Hideyuki Minegishi Paraestra Koiwa 6.60 2
23 Takahiro Mogami Paraestra Hachioji 6.60 2
24 Hideki Hasegawa Newaza World Shinagawa 6.60 2
25 Kashikura Mamoru Over Limit Bjj 6.60 2
26 Hiroyuki Ikadai Nova União Japan 6.60 2
27 Makoto Matsumoto Dragons Den 6.00 1
28 Suwano Koji Paraestra Chiba 6.00 1
29 Masahiko Yokoyama Blue Max 6.00 1
30 Keita Hinohara U Jitsu 3.30 2
31 Masamichi Ochi Master Japan 3.00 1
32 Haruyama Shoichi Gracie Barra Tokyo 3.00 1
33 Fábio Fujii Impacto Japan B.j.j 3.00 1
34 Kunihiko Suzuki Strapple Setagaya Jiyugaoka 3.00 1
35 Takatoshi Sasaki Newaza World Koedo 3.00 1
36 Hiroaki Iseki Nova União Helio Damiani 3.00 1
37 Akira Yoshikawa Pogona Club Gym 3.00 1
38 Makoto Miyahara X-treme Jiu-jitsu Academy 3.00 1
39 Yuzo Tamaki Iwaki K-3 3.00 1