Rank 2014
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 82.00 20
2 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 23.60 9
3 Rogerio Filho Rocha Jiu Jitsu 23.00 4
4 Anderson Marques Tokai Bjj 18.60 8
5 Johnny Shimizo Tani Team 16.60 5
6 Andre Hasegawa Ogawa Jiu Jitsu 16.00 3
7 Sadao Uehara Kussano Team 15.60 5
8 Carlos Kimura Impacto Japan B.j.j 15.00 5
9 Jaime Akiyama Impacto Japan B.j.j 10.00 4
10 Fabio Sugawara Infight Japan 10.00 1
11 Tiago Sakamoto Impacto Japan B.j.j 10.00 1
12 Leandro Kussano Kussano Team 10.00 1
13 Satoh Kazuya Paraestra Ayase 6.60 3
14 Andre Yamahashi Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
15 Kedyson Silva Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
16 Max Oliveira Ogawa Jiu Jitsu 3.30 2
17 Andy Murasaki Impacto Japan B.j.j 3.00 1