Rank 2014
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kazuhiko Sonohara Gracie Barra 16.00 2
2 Yasushi Kobayashi Shima Brazilian Jiujitsu Academy 11.00 3
3 Hirofumi Egawa Alive 10.00 1
4 Wada Hajime Alive 10.00 1
5 Isozaki Norimichi U Jitsu 10.00 1
6 Kenichi Terakado Tsuchiura Jiu-jitsu 10.00 1
7 Shouji Simizu Core 10.00 1
8 Ubirajara Yukimoto Ogawa Jiu Jitsu 6.60 3
9 Fumio Nakajima Tri-force Shinjuku 6.00 1
10 Koji Nishimoto Newaza World Shizuoka 6.00 1
11 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
12 Hiroyuk Naoe Gracie Barra Tokyo 6.00 1
13 Masato Takase Jiu-shin Kai 6.00 1
14 Fujio Saito Brave Heart 5.00 0
15 Ayukawa Yuzuru Ishida Dojo 3.00 1