5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kuniharu Yasuda Moriyama Jiu Jitsu Club 17.60 6
2 Keiichi Miyakawa Team Legnum 14.00 3
3 Munenori Uchida Shooto Gym Blows 13.20 4
4 Tomohiro Yasumoto Trust Jiu Jitsu Academy 11.00 3
5 Kenji Fuchibe Hime Jiu Jitsu Club 11.00 2
6 Hiroki Shibata Grappling Shoot Boxers 11.00 2
7 Allen Hoge Impacto Japan B.j.j 11.00 2
8 Kazuo Seto Scorpion Gym 10.00 2
9 Carlos Nakahara Bjj Coach Japan 10.00 1
10 Tsukasa Sakai Golleta Jiu-jitsu 10.00 1
11 Tetsuhiro Takatsuka Zendo - Kai Jiu Jitsu 10.00 1
12 Toshihiko Ozaki Scorpion Gym 10.00 1
13 Yoichiro Morimoto Alegria Bjj 10.00 1
14 Yoshikazu Tamai Moriyama Jiu Jitsu Club 6.60 3
15 Hiroshi Isomura Grappling Shoot Boxers 6.60 2
16 Tomoki Nagano Ishida Dojo 6.60 2
17 Tetsuhiro Takatsuka Zendo - Kai Jiu Jitsu 6.00 1
18 Tetsuhiro Takatsuka Zendo - Kai Jiu Jitsu 6.00 1
19 Tetsuhiro Takatsuka Zendo - Kai Jiu Jitsu 3.00 1
20 Yasuyuki Yamao Jiusenkan 3.00 1
21 Kazuyoshi Sato Impacto Japan B.j.j 3.00 1
22 Koji Imai Nex 3.00 1