5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Luan Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 31.00 4
2 Dunga Nakano Evox Bjj 28.00 5
3 Lucas Miyamoto Sekitani Jiu Jitsu Team 27.60 5
4 Rafael Yuske Tokai Bjj 22.00 4
5 Cesar Ueno Tree Brazilian Jiu Jitsu 20.00 2
6 Gregory Tanaka Impacto Japan B.j.j 13.20 4
7 Takeuti Eiji Team Legnum 12.60 3
8 Kevin Awakon Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
9 Lucas Fukuda Bull-terrier Bon-sai 11.00 2
10 Samara Eguti Rocha Jiu Jitsu 11.00 2
11 Rodrigo Katsuiti Molina Impacto Japan B.j.j 11.00 2
12 Hiroko Hatada Rul Bjj 11.00 2
13 Junior Ronaldo Rocha Jiu Jitsu 11.00 2
14 Daichi Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy 10.00 1
15 Ogawa Gustavo Ogawa Jiu Jitsu 10.00 1
16 Sakurai Utiyu Nex 10.00 1
17 Toru Yamashita Jiusenkan 10.00 1
18 Yuji Yukawa Braves Jiu-jitsu 10.00 1
19 Kemily Sodre Ogawa Jiu Jitsu 10.00 1
20 Emily Garcez Impacto Japan B.j.j 9.60 3
21 Rafael Sinelli Tokai Bjj 6.60 2
22 Diego Matsui Rul Bjj 6.60 2
23 Richard Ogawa Impacto Japan B.j.j 6.60 2
24 Natascha Motoshima Kussano Team 6.60 2
25 Kouhei Ueda Sekitani Jiu Jitsu Team 6.60 2
26 Ariel Reyes Gracie Gym Fujinomiya 6.60 2
27 Akira Yano Kussano Team 6.30 3
28 Demura Makoto Team Legnum 6.00 1
29 Akagi Tiger Team Legnum 6.00 1
30 Nicole Yamane Andre Hasegawa Bjj 6.00 1
31 Yujiro Kawai Jaws Jiu Jitsu Academy 6.00 1
32 Tanimura Taiga Team Legnum 6.00 1
33 Vinicius Suzuke Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
34 Eduardo Kenji Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
35 Kaue Inoue Rul Bjj 6.00 1
36 Koushi Yokota Trust Jiu Jitsu Academy 6.00 1
37 Vitor Souza Impacto Japan B.j.j 3.00 1
38 Guilherme Fukai Rul Bjj 3.00 1
39 Kenji Hishida Kussano Team 3.00 1
40 Yuji Inazawa Tokai Bjj 3.00 1
41 Kaede Oumura Jaws West 3.00 1
42 Taiyo Nakatsukasa Jiu-shin Kai 3.00 1
43 Kauan Ruiz Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
44 Raiki Satou Zendo - Kai Jiu Jitsu 3.00 1