5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Ale Takemoto Gracie Barra 28.00 9
2 Anna Laura Scalon Rul Bjj 22.60 7
3 Tamires Yokoo Tokai Bjj 21.00 8
4 Raquel Kawasaki Rul Bjj 14.00 6
5 Bruna Iwasaki Tokai Bjj 12.00 5
6 Nobukawa Yukako Gracie Barra 12.00 4
7 Andressa Coutinho Tokai Bjj 11.00 4
8 Lilian Hato Over Limit Jiu Jitsu Association 11.00 3
9 Jakeline Kadosuti Rul Bjj 11.00 3
10 Aiko Tame Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
11 Andressa Coutinho Tokai Bjj 11.00 2
12 Kitade Momoko Team Legnum 11.00 2
13 Tieko Ichikawa Az Osaka 11.00 2
14 Umezaki Kalinda Yuri Over Limit Jiu Jitsu Association 10.00 3
15 Katia Duarte Vanguard Jiu Jitsu Japan 10.00 2
16 Christiane Matsuura Vanguard Jiu Jitsu Japan 10.00 2
17 Megumi Watanabe Trust Jiu Jitsu Academy 10.00 1
18 Nanassa Maeda Braves Jiu-jitsu 10.00 1
19 Danielle Bringel Nova Opcao 10.00 1
20 Cristina Mita Tokai Bjj 7.20 3
21 Viviane Moritani Nova Opcao 6.60 4
22 Sakoda Suzuka Golleta Jiu-jitsu 6.60 3
23 Saya Ishiguro Nex 6.60 2
24 Hamaguch Shiori Team Legnum 6.60 2
25 Mao Yokoyama Jiusenkan 6.60 2
26 Bianka Mendes Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
27 Miyuki Komura Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 2
28 Leticia Kawaoka Kussano Team 6.00 2
29 Hiroko Hatada Rul Bjj 6.00 2
30 Daniela Kanashiro Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
31 Melissa Honma Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
32 Gabi Gruppi Nova Opcao 6.00 1
33 Yumiko Ono Shooto Gym Blows 3.00 1
34 Taynah Matsusaki Impacto Japan B.j.j 3.00 1
35 Thaynara Jaques Impacto Japan B.j.j 3.00 1
36 Hirota Kana Cb Impacto 3.00 1