5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kaue Inoue Rul Bjj 20.00 2
2 Bruno Nagano Jaws West 17.00 3
3 Vinicius Kurihara Rocha Jiu Jitsu 16.60 3
4 Victor Garcia Rul Bjj 11.00 2
5 Samoel Inoue Over Limit Jiu Jitsu Association 11.00 2
6 Eric Miura Sekitani Jiu Jitsu Team 11.00 2
7 Hideki Ishikawa Kussano Team 11.00 2
8 Giseli Ohota Tree Brazilian Jiu Jitsu 10.00 1
9 Lucas Fukuda Bull-terrier Bon-sai 10.00 1
10 Diego Matsui Rul Bjj 10.00 1
11 Rafael Miura Sekitani Jiu Jitsu Team 9.00 2
12 Kaike Lucas Hideki Souza Impacto Japan B.j.j 6.60 2
13 Davi Lopes Bjj Coach Japan 6.60 2
14 Koyama Kenta Impacto Japan B.j.j 6.60 2
15 Ricardo Okumura Tokai Bjj 6.60 2
16 Nayane Sayuri Cracco Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
17 Christopher Kim Gracie Barra 6.00 1
18 Raiki Satou Zendo - Kai Jiu Jitsu 6.00 1
19 Caio Yoshimizu Shiiba Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
20 Lucas Carvalho Rocha Jiu Jitsu 3.00 1
21 Renan Izahara Impacto Japan B.j.j 3.00 1
22 Bruno Amemiya Tokai Bjj 3.00 1