5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yuki Date Ninenine Japan 21.00 6
2 Itoi Yuuji Team Legnum 17.00 3
3 Keisuke Hirota Kyoto Uji Bjj 16.60 3
4 Yusuke Morishita Nova União 15.00 1
5 Yosimura Tadayuki Team Legnum 11.00 3
6 Shinsuke Watanabe Bull-terrier Bon-sai 11.00 2
7 Kenichi Yamada Club Barbarian 11.00 2
8 Fernando Kurita Kussano Team 10.00 3
9 Falcão Silva Rul Bjj 10.00 2
10 Cristiano Nagatsuka Sekitani Jiu Jitsu Team 10.00 2
11 Guinosa Marcos Nova Opcao 10.00 1
12 Tsuyoshi Kawamura Newaza World Shizuoka 6.60 2
13 Tetsuya Toyoda Ichiken Bjj Academy Toyohashi 6.60 2
14 Santiago Elias Gracie Barra 6.60 2
15 Kawarada Junpei Nova Opcao 6.60 2
16 Erick Hideo Ue Tokai Bjj 6.00 2
17 Claudio Assasuma Ogawa Jiu Jitsu 6.00 2
18 Koichiro Eshima Mma Dojo Cobra Kai 6.00 2
19 Hisatake Otake Grappling Shoot Boxers 6.00 1
20 Numa Yasuji T-struggle 6.00 1
21 Makoto Ikegami Club Barbarian 3.00 1
22 Keitaro Yamauchi Gracie Barra Shizuoka Fuji 3.00 1
23 Yoshitaka Sato Boa Sorte 3.00 1