5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Walter Franco Ninenine Japan 70.00 14
2 Eduardo Vidal Ninenine Japan 52.60 13
3 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 37.60 8
4 Carlos Kihara Impacto Japan B.j.j 37.00 5
5 Masato Takase Tani Team 16.60 3
6 Joao Kauvauti Ogawa Jiu Jitsu 11.00 5
7 Moises Marcelino Lemos Ogawa Jiu Jitsu 11.00 3
8 Hato Daniel Over Limit Jiu Jitsu Association 11.00 3
9 Francisco Jose Mesia Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
10 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra Osaka 10.00 1
11 Atushi Kudou Isja 10.00 1
12 Shinkawa Takeshi Team Legnum 7.20 5
13 Yoshikazu Azuma Team Legnum 6.60 3
14 Ricardo Tano Kussano Team 6.60 2
15 Koji Nishimoto Newaza World Shizuoka 6.60 2
16 Ryuji Sugano Jiusenkan 6.00 2
17 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 2
18 Ishikura Katsutoshi Suto Academy 6.00 1
19 Mauricio Takabayashi Rocha Jiu Jitsu 3.00 2