Rank 2015
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Fernanda Cristo Rocha Jiu Jitsu 40.00 4
2 David Imay Ogawa Jiu Jitsu 31.00 4
3 Taichi Isogai Hakushinkai 27.60 5
4 Riku Kyouda Team Legnum 20.00 2
5 Caio Makoto Katayama Impacto Japan B.j.j 19.00 3
6 Davi Uemai Ogawa Jiu Jitsu 17.60 4
7 Lucas Takatsu Ogawa Jiu Jitsu 17.00 3
8 Kouhei Yamamoto Seishin Bjj 16.20 5
9 Milena Sakumotu Tree Rul Bjj 16.00 2
10 Marco Katsuji Impacto Japan B.j.j 15.00 3
11 Ana Flavia Harakuchi Impacto Japan B.j.j 15.00 3
12 Lana Shibata Impacto Japan B.j.j 12.60 3
13 Arisa Fujimura Impacto Japan B.j.j 12.00 2
14 Henrique Uemura Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
15 Thiago Araujo Junior Braves Jiu-jitsu 11.00 2
16 Milena Sakumotu Tokai Bjj 11.00 2
17 Tyler Weninger Brazilian Jiu Jitsu Fight Club 11.00 2
18 Moroni Damiani Nova Uni√£o 11.00 2
19 Andrew Narazaki Max Jiu-jitsu Academy 11.00 2
20 Vitor Basso Impacto Japan B.j.j 11.00 2
21 Stephanie Joei Tree Rul Bjj 10.00 1
22 Gaku Eto Kussano Team 10.00 1
23 Guilherme Fabiano Francisco Ogawa Jiu Jitsu 10.00 1
24 Nishihara Kento Seishin Bjj 10.00 1
25 Guilherme Akio Bunya Impacto Japan B.j.j 10.00 1
26 Daiki Itou Buffalo Jiu-jitsu 10.00 1
27 Milena Sakumotu Tokai Bjj 10.00 1
28 Cassiely Boni Bull-terrier Bon-sai 10.00 1
29 Agatha Franco Tree Rul Bjj 10.00 1
30 Lucas Fukuda Impacto Japan B.j.j 9.00 2
31 Haruto Moritake Team Legnum 9.00 2
32 Riku Ito Team Legnum 6.60 2
33 Rafael Miyazaki Mybjj Team Japan 6.60 2
34 Izumi Kazusi Tk Training Center 6.60 2
35 Seiya Ichikura Paraestra Kawasaki 6.60 2
36 Shiryu Yamamoto Paraestra Tb 6.60 2
37 Wakaari. Kuroudo. Reversal Gym Kawaguchi Redips 6.60 2
38 Uemura Henrique Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
39 Ale Takemoto Gracie Barra 6.00 1
40 Vinicius Gushiken Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 1
41 Souichirou Ogata Paraestra Chiba 6.00 1
42 Luana Chirano Narciso Impacto Japan B.j.j 6.00 1
43 Stephanie Morino Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 1
44 Sakutaro Murakoshi Team Legnum 3.00 1
45 Kento Nishihara Seishin Bjj 3.00 1
46 William Nagai Infight Japan 3.00 1
47 Kazuhito Kida Paraestra Koiwa 3.00 1
48 Shunsuke Yamamoto Suto Academy 3.00 1