Rank 2015
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 78.60 18
2 Everton Asao Impacto Japan B.j.j 36.80 11
3 Leandro Kussano Kussano Team 27.00 7
4 Carlos Kimura Impacto Japan B.j.j 23.00 6
5 Anderson De Faria Evox Bjj 17.60 5
6 Lucas Tani Lucas Tani Team 11.00 4
7 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 11.00 2
8 Cristiano Kaminishi Uprising Jiu Jitsu 10.00 2
9 Toshikazu Shiragami Jiusenkan 10.00 1
10 Takashi Goto Alma Fight Gym Homies 10.00 1
11 Satoh Kazuya Paraestra Ayase 10.00 1
12 Kenichi Hattori Nex 10.00 1
13 Agnaldo Taba Cool Champ Club 10.00 1
14 Koji Shimasaki Club Barbarian 10.00 1
15 Anderson Marques Tree Rul Bjj 6.60 2
16 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
17 Yusuke Itabashi Gracie Barra 6.60 2
18 Alexander Santos Submit 6.00 2
19 Mineo Hashimoto Jiusenkan 6.00 2
20 Nakauchi Rafael Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
21 Mitsuoka Yoshiyuki Fujita Jiu-jitsu 6.00 1
22 Walter Franco Tree Rul Bjj 6.00 1
23 Yoshinobu Kawamura Nex 6.00 1
24 Emerson Azuma Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
25 Rafael Guimarães Tree Rul Bjj 3.00 2
26 Rafael Guimarães Rul Bjj 3.00 2
27 Atila Kobayashi Bull-terrier Bon-sai 3.00 1
28 Rangel Rodrigues Rrt 3.00 1