Rank 2015
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Ogawa Gustavo Ogawa Jiu Jitsu 31.00 4
2 Gustavo Franco Tree Rul Bjj 28.60 5
3 Egawa Azu Tk Training Center 23.20 5
4 Ouji Matsumura X-treme Ebina 23.00 5
5 Vitor Messias Impacto Japan B.j.j 22.00 4
6 Joh Kaisei Paraestra Nakagawa Ide Dojo 20.00 4
7 Ikumi Karashima Paraestra Chiba 15.30 5
8 Homare Sugio Gracie Barra 12.00 3
9 Patricia Kido Impacto Japan B.j.j 12.00 2
10 Noah Kengo Impacto Japan B.j.j 11.00 2
11 Gustavo Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
12 Kaillany Romeiro Tree Rul Bjj 11.00 2
13 Momo Shimizu Hakushinkai 10.00 1
14 Seiryu Masada Strapple Ohana 10.00 1
15 Iwama Sola Team Barbosa Japan 10.00 1
16 Tanno Mari Nova Uni√£o 10.00 1
17 Kyoumoto Simon Fujita Jiu-jitsu 10.00 1
18 Rei Okamura Paraestra Chiba 7.20 3
19 Sakuya Ito Tree Brazilian Jiu Jitsu 7.20 3
20 Riku Sugahara Paraestra Koiwa 7.20 3
21 Motoki Fujiwara Paraestra Izumi 6.60 3
22 Christian Taguti Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
23 Alex Kulyk Uprising Jiu Jitsu 6.60 2
24 Yusei Tanaka Paraestra Koiwa 6.60 2
25 Fujimura Siena Tk Training Center 6.00 1
26 Ichiha Naito X-treme Ebina 6.00 1
27 Ryuon Iju Paraestra Koiwa 6.00 1
28 Koushi Kawazu Carpe Diem 6.00 1
29 Kouhei Ueda Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 1
30 Kouhei Ueda Sekitani Jiu Jitsu Team 3.30 2
31 Syunma Sasaki Paraestra Chiba 3.30 2
32 Kai Fisher Uprising Jiu Jitsu 3.30 2
33 Jyousuke Ihara Paraestra Koiwa 3.30 2
34 Reku Setoguchi Paraestra Koiwa 3.00 1
35 Aoi Hirano Tk Training Center 3.00 1
36 John Shaver Uprising Jiu Jitsu 3.00 1
37 Shusuke Kondou Paraestra Tb 3.00 1
38 Marcio Sato Impacto Japan B.j.j 3.00 1
39 Tamon Kshihara Newaza-world Hanshin 3.00 1
40 Aoi Hirano Tk Training Center 3.00 1