Rank 2015
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Diego Hashimoto Impacto Japan B.j.j 56.00 16
2 Igor Guimar√£es Tree Rul Bjj 31.00 6
3 Lucas Oliveira Ueno Tree Rul Bjj 26.60 7
4 Yuta Fukuda Impacto Japan B.j.j 24.30 5
5 Sho Inaoka Gracie Barra 17.00 4
6 Yukio Nagasaki Tree Rul Bjj 16.00 3
7 Matheus Antoniel Yamamoto Impacto Japan B.j.j 15.60 4
8 Lucas Saito Yumoto Impacto Japan B.j.j 15.60 4
9 Kaue Kenji Abe Abe Impacto Japan B.j.j 13.00 2
10 Gustavo Yukio Bunya Impacto Japan B.j.j 12.60 3
11 Anderson Kooiti Teramoto Impacto Japan B.j.j 11.60 3
12 Abe Yoshikazu Amazon Fight 11.00 3
13 Woong-gi Hong Rhino 11.00 3
14 Maruyama Yudi Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
15 Lucas Ueno Tree Rul Bjj 11.00 2
16 David Imay Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
17 Haruomi Ueno Tree Rul Bjj 11.00 2
18 Hasegawa Yudai Paraestra Osaka 11.00 2
19 Pedro Akira Infight Japan 11.00 2
20 Ivan Rodrigues Free 10.00 3
21 Myke Okura Bull-terrier Bon-sai 10.00 2
22 Ivan Rodrigues Rrt 10.00 1
23 Uchiyama Nagisa Ichiken Bjj Academy Toyohashi 10.00 1
24 Kouhei Inoue Pogona Club Gym 10.00 1
25 Lucas Saito Impacto Japan B.j.j 10.00 1
26 Syunntarou Yoshida Newaza World Naka Kiushu 10.00 1
27 Shoiti Nishijima Impacto Japan B.j.j 9.00 3
28 Vitor Yoshida Infight Japan 6.60 3
29 Gabriel Sakumotu Tree Rul Bjj 6.60 2
30 Shohei Osaki Max Jiu-jitsu Academy 6.60 2
31 Anderson Assakawa Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
32 Masato Nakao Nada Jiushinkan 6.60 2
33 Ryo Yamakawa Team Legnum 6.60 2
34 Lucas Ida Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
35 Rafael Miyazaki Mybjj Team Japan 6.60 2
36 Hiroto Yamada Destiny Jiu Jitsu 6.60 2
37 Alex Ishii Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
38 Yuuki Hisadomi Paraestra Nakagawa Ide Dojo 6.00 2
39 Eric Medeiros Impacto Japan B.j.j 6.00 2
40 Marcos Borini Tree Rul Bjj 6.00 1
41 Nozomu Nagaoka Grabaka Jiu-jitsu Club 6.00 1
42 Kazuki Usui Strapple Ohana 6.00 1
43 Abe Tetsuya Sekitani Jiu Jitsu Team 6.00 1
44 Davi Matsumoto Tokai Bjj 6.00 1
45 Shota Tahara Axis Fukuoka 6.00 1
46 Roger Ryu Impacto Japan B.j.j 5.00 1
47 Gabriel Sakumotu Tokai Bjj 3.00 1
48 Keita Higashi Team Legnum 3.00 1
49 Imoto Seisyu Grappling Shoot Boxers 3.00 1