Rank 2015
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rafael Miyazaki Mybjj Team Japan 20.00 2
2 Matheus Hamada Impacto Japan B.j.j 11.00 2
3 Ayumi Tanino Impacto Japan B.j.j 11.00 2
4 Abigail Gomez Endure Bjj 10.00 1
5 Momii Hiroto Manda Dojo 10.00 1
6 Kawaguchi Rei Nogata Newaza Kenkyukai 10.00 1
7 Carollina Kuwahara Infight Japan 6.60 2
8 Kousuke Ohta Paraestra Gifu 6.60 2
9 Yudai Miyake Impacto Japan B.j.j 6.00 1
10 Yamada Hiroto Flex Jiu-jitsu Academy 6.00 1
11 Shirrara Ferreira Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
12 Ando Taisei Buffalo Jiu-jitsu 6.00 1
13 Imamura Dalva Tree Rul Bjj 6.00 1
14 Kazuhito Kida Paraestra Koiwa 5.00 0
15 Carlos Leite Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
16 Hirata Taina Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1