*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Akihito Igusa Paraestra Chiba 11.30 4
2 Hidemasa Fukuchi Paraestra Koga 7.70 2
3 Sakamoto Katuyasu Itadaki Jiu Jitsu 7.70 2
4 Kouta Okazawa Reversal Gym Yokohama Groundslam 7.00 1
5 Takano Atsuhiro Free 7.00 1
6 Yukinori Haruhara Rodeo Style Gym 7.00 1
7 Masahiko Kougo X-treme Jiu-jitsu Academy 3.30 2
8 Kentaro Hayashi Pato Studio 3.00 1
9 Takuya Sudo Nova Uni√£o 3.00 1
10 Manabu Nogut Minami Kawachi Jiu-jitsu Club 1.10 2