*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Taisei Yamada Oota Dojo 14.70 5
2 Kouta Okazawa Reversal Gym Yokohama Groundslam 7.70 4
3 Haisan Rida Carpe Diem 7.70 2
4 Mike Fujimoto Impacto Japan B.j.j 7.00 2
5 Takashi Ito Imanari Jiu Jitsu 7.00 1
6 Takatoshi Matsumoto Reversal Gym Tachikawa Alpha 7.00 1
7 Yoshitaro Kasai Martial Art And Fitines Luminous 7.00 1
8 Go Utsugi Paraestra Tb 3.60 4
9 Takahide Sekine Underground 3.30 3
10 Yuji Uchibori Underground 3.30 3
11 Keita Ishibashi Duro Gym / Under Ground 3.30 2
12 Manabu Nogut Minami Kawachi Jiu-jitsu Club 3.00 1
13 Takuya Sudo Nova Uni√£o 3.00 1
14 Atsuhiro Takano Shounan-kakutou-club 1.00 1