*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 24.70 5
2 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 21.70 5
3 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 15.00 8
4 Hato Daniel Over Limit Jiu Jitsu Association 11.00 5
5 Hiroyuki Mizuno Visca 7.00 1
6 Atsushi Nisimura Underground 6.30 3
7 Toshio Ishihara Strapple Toride Jiu Jitsu Academy 3.00 1
8 Mitsuaki Hori Paraestra Chiba 3.00 1
9 Kazuhiko Endo Brave Heart 3.00 1