*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Agnaldo Taba Cool Champ Club 15.40 4
2 Teruyuki Okuda X-treme Jiu-jitsu Academy 7.70 3
3 Hato Daniel Over Limit Jiu Jitsu Association 7.70 2
4 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 7.00 1
5 Masami Sano Gracie Barra Shizuoka Fuji 6.30 3
6 Ricardo Rodrigues Rrt 3.30 4
7 Takashi Hashimoto Paraestra Kichijoji 3.30 3
8 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 2.00 3
9 Benjamin Moriniere Caveirinha Jiu Jitsu 1.00 1