*ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yuzuha Nishino Paraestra Nakagawa Ide Dojo 17.30 4
2 Mahina China C C T 14.70 3
3 Morisaki Sou Paraestra Kitakyushu 11.00 4
4 Ozamoto Kaito Paraestra Kitakyushu 8.70 3
5 Ibuki Kawadu Grappler’s Guild 8.40 3
6 Hitoshi Yamashita Master Japan 8.40 3
7 Taisei Tamaki C C T 7.70 2
8 Toshimi Shimazu Tk Training Center 7.70 2
9 Dean Larry Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.70 2
10 Logan Collins Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.70 2
11 Kai Sakai Tk Training Center 7.70 2
12 Yukito Watanabe Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.70 2
13 Kio Yoshida Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.70 2
14 Taiga Awata Carpe Diem Fukuoka 7.70 2
15 Taisei Maeda Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.70 2
16 Mitsuya Haruki Paraestra Kitakyushu 7.70 2
17 Su Chia-ching Hsinchu Bjj 7.70 2
18 Masato Kabashima Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.70 2
19 Angelina Moriniere Caveirinha Jiu Jitsu 7.70 2
20 Yu-cheng Chiang Hsinchu Bjj 7.70 2
21 Otuka Tomoki Paraestra Kitakyushu 7.70 2
22 Kazuki Ito Yawaraya 7.70 2
23 Kizuna Yamada Destiny Jiu Jitsu 7.70 2
24 Kuroki Seiya Flight Jiu Jitsu Academy 7.70 2
25 Tz Jia Lin Hsinchu Bjj 7.70 2
26 Nozobu Obado Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.70 2
27 Hinata Johjima Mephose Jiujitsu Academy 7.00 1
28 Ui Ishimatsu Tri-force Jiu-jitsu Academy 7.00 1
29 Ikeda Ayuto Paraestra Kitakyushu 7.00 1
30 Kafu- Uehara C C T 7.00 1
31 Yucheng Liu Hsinchu Bjj 7.00 1
32 Hanae Tokunaga Master Japan 7.00 1
33 Masato Kabashima Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.00 1
34 Indiana Keirn Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.00 1
35 Sota Nakamura Paraestra Nakagawa Ide Dojo 4.60 4
36 Umeda Kansuke Paraestra Kitakyushu 4.30 3
37 Minato Matsuda Master Japan 4.30 3
38 Otaguro Ryoma Paraestra Kitakyushu 3.60 3
39 Ryo Tsutsumi Tri-force Jiu-jitsu Academy 3.30 2
40 Yamato Waki Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.30 2
41 Ayshiah A. Cadiz Yawaraya 3.30 2
42 Shidou Watanabe Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.30 2
43 Haru Sakai Tk Training Center 3.30 2
44 Okuoka Denisu Paraestra Kitakyushu 3.30 2
45 Yuusei Tamaki C C T 3.30 2
46 Zaiden Taitano Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
47 Dean Larry Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
48 Okuoka Denisu Paraestra Kitakyushu 3.30 2
49 Yua Matayoshi Nova Uniao Okinawa 3.30 2
50 Matthan Thompson Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
51 Kainoa Puerto Caveirinha Jiu Jitsu 3.30 2
52 Genisis Mendoza Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
53 Yugo Nagao Tk Training Center 3.30 2
54 Gabriel Greber Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
55 Logan Collins Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
56 Sako Motoki Tri-force Jiu-jitsu Academy 3.30 2
57 Rui Yamamoto Tk Training Center 3.30 2
58 Hibiki Murakami Mephose Jiujitsu Academy 3.00 1
59 Genesis Mendoza Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
60 Elihah Hitefield Yawaraya 3.00 1
61 Neil Kentish Jr. Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
62 Karen Hironaka Master Japan 3.00 1
63 Kaede Kuribayasi Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.00 1
64 Ikeda Ayuto Paraestra Kitakyushu 3.00 1
65 Mihiro Endo Yawaraya 3.00 1
66 Mia Rigg Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
67 Kale Garcia Caveirinha Jiu Jitsu 3.00 1
68 Camila Garcia Yawaraya 3.00 1
69 Akihito Yabu Paraestra Nakagawa Ide Dojo 2.00 2
70 Hitoshi Yamashita Master Japan 1.10 2
71 Nijiteru Koga Zendo - Kai Jiu Jitsu 1.10 2
72 Takeshita Kaine Master Japan 1.00 1
73 Ryusei Sadoyama Nova União 1.00 1
74 Kazuya Kimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo 1.00 1
75 Yoshioka Ryousuke Tri-force Jiu-jitsu Academy 1.00 1
76 Yua Seno Tk Training Center 1.00 1
77 Kotaro Mizukami Carpe Diem 1.00 1
78 Kanata Satoh Iwamoto Jiu Jitsu Academy 1.00 1
79 Phanine Phanthumchinda Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1.00 1
80 Ailah Gregory Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1.00 1
81 Kaiha China C C T 1.00 1
82 Harumu Taniuchi Paraestra Nakagawa Ide Dojo 1.00 1
83 Kazuya Kimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo 1.00 1
84 Kaito Unten The Paraestra Okinawa 1.00 1
85 Taro Kanamori Tk Training Center 1.00 1
86 Kaiha China C C T 1.00 1
87 Travis Richards Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1.00 1
88 Erumo Takaesu The Paraestra Okinawa 1.00 1