*ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Naohiro Hamaguchi Master Japan 14.70 4
2 Kazunori Tobinaga Carpe Diem 13.00 3
3 Naoki Miyatake Paraestra Kitakyushu 7.70 3
4 Masahiro Kawanami Newaza World Higashikyusyu 7.70 2
5 Shigefumi Matsunaga Grasco Jiu-jitsu Academy 7.70 2
6 Takehiko Mizuno Itoshima Brazilian Jiujitsu Clube 7.00 3
7 Kouji Shigemizu Trust Jiu Jitsu Academy 7.00 1
8 Yoji Shigeta Newaza World Suounagato 5.00 2
9 Hiroki Kuga Mephose Jiujitsu Academy 4.00 2
10 Takeo Katayama Destiny Jiu Jitsu 3.30 2
11 Koichirou Nakano Casca Grossa 3.30 2
12 Yutaka Saeki Newaza World Suounagato 3.00 2
13 Takashi Ishimatsu Tri-force Jiu-jitsu Academy 3.00 1
14 Nobuya Watanabe Team Doushin 3.00 1