*ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Koken Tokunami Carpe Diem 8.00 2
2 Bae Jinseok Wabs Jiujitsu 7.70 4
3 Powei Pan Danimal Bjj 7.70 4
4 Nestor Tirado Sekitani Jiu Jitsu Team 7.70 3
5 Taisuke Hayasida Carpe Diem 7.70 3
6 Daisuke Matsui Bohemians 7.70 2
7 Takayuki Tamashiro The Paraestra Okinawa 7.70 2
8 Kurokawa Sho Casca Grossa 7.70 2
9 Adrian Otero Nova Uni√£o Japan 7.70 2
10 Kouhei Takiishi Newaza World Higashikyusyu 7.00 3
11 Masaki Mori Carpe Diem 7.00 3
12 Kengo Kashiwagi Destiny Jiu Jitsu 7.00 2
13 Tomohiro Abe Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.00 1
14 Kakushi Hidehito Tk Training Center 7.00 1
15 Nasu Yoshifumi Estrela Jiu Jitsu Gym 6.30 3
16 Toshihiro Yuda Mephose Jiujitsu Academy 6.30 3
17 Brandon Owen Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 3
18 Aaron Ramey Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
19 Chris Reilly Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
20 Joshua Arias Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
21 Takuya Takayanagi Destiny Jiu Jitsu 3.30 2
22 David Bertrand Paraestra Hiroshima 3.00 2
23 Kazushige Matsumoto Destiny Jiu Jitsu 3.00 1
24 John Mettraux Tk Training Center 3.00 1
25 Masayoshi Tsurumaru Tatoru 3.00 1
26 Shoichi Shirkwa Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.00 1
27 Shogo Ito Destiny Jiu Jitsu 3.00 1
28 Nathan Keirn Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1.00 1
29 Daisuke Ishii Mephose Jiujitsu Academy 1.00 1
30 Adam Mcintyre Waka Jiu Jitsu 1.00 1