*ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Ryuko Hashimoto Paraestra Hiroshima 7.70 4
2 Ryoichi Ito Carpe Diem 7.70 3
3 Sadafumi Masui Tk Training Center 7.70 2
4 Naoki Sueyoshi J.j.j 7.00 3
5 William Morgan Carpe Diem 7.00 1
6 Kazuyuki Arimura Casca Grossa 7.00 1
7 Ryouma Sueyosi The Paraestra Okinawa 7.00 1
8 Youichi Suga Paraestra Nakagawa Ide Dojo 6.30 5
9 Teruo Yamamoto Tk Training Center 3.30 2
10 Ota Shogo Destiny Jiu Jitsu 3.00 2
11 Kouji Taira C C T 3.00 1
12 Seiya Kawano Grappler’s Guild 3.00 1
13 Kenji Nishioka Tatoru 3.00 1
14 Souhei Fujii Sakai Dojo 1.00 2
15 Takaaki Hashimoto Sakai Dojo 1.00 1