ADI Sports Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Gustavo Franco Ninenine Japan 43.00 7
2 Tatumi Yamada Paraestra Gifu 27.60 5
3 Miki Okada Kussano Team 27.00 4
4 Luan Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 15.00 1
5 Vinicius Sato Tree Brazilian Jiu Jitsu 13.00 2
6 Victor Satake Impacto Japan B.j.j 11.00 2
7 Guilherme Bunya Impacto Japan B.j.j 11.00 2
8 Pedro Nakano Rocha Jiu Jitsu 11.00 2
9 Cesar Ueno Tree Brazilian Jiu Jitsu 10.00 1
10 Samara Eguti Rocha Jiu Jitsu 10.00 1
11 Nanasa Maeda Suto Academy 10.00 1
12 Awakon Kevin Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
13 Hiroko Hatada Tree Rul Bjj 6.60 2
14 Matheus Inoue Impacto Japan B.j.j 6.60 2
15 Taiichi Yamamoto Kanazawa Bjj 6.60 2
16 Kaori Motoya Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
17 Richard Ogawa Impacto Japan B.j.j 6.60 2
18 Koyama Kenta Impacto Japan B.j.j 6.60 2
19 Kenzo Karakawa Tree Rul Bjj 6.00 2
20 Caio Makoto Katayama Impacto Japan B.j.j 6.00 1
21 Emily Garcez Impacto Japan B.j.j 6.00 1
22 Kenzo Nishijima Base Jiu Jitsu Pereira Team 6.00 1
23 Junior Ronaldo Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
24 Kenji Hishida Kussano Team 6.00 1
25 Satoshi Oda Braves Jiu-jitsu 6.00 1
26 Rodrigo Katsuiti Molina Impacto Japan B.j.j 3.00 1
27 Kenzo Karakawa Super Team Jiu Jitsu 3.00 1
28 Natascha Motoshima Kussano Team 3.00 1
29 Kaillany Romeiro Tree Rul Bjj 3.00 1