ADI Sports Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Marcos Shimokado Evox Bjj 23.00 18
2 Masashi Kurokawa Free 14.00 7
3 Maury Buga Nova Opcao 14.00 5
4 Jordan Sasaki Over Limit Jiu Jitsu Association 12.00 6
5 Diego Mukaibata Jaws Jiu Jitsu Academy 12.00 6
6 Lucas Akira Tree Rul Bjj 12.00 6
7 Hironobu Hayashi Toikatsu Dojo 12.00 5
8 Seijy Araki Kussano Team 12.00 4
9 Higashi Rukou Grip Jiu-jitsu Team 12.00 3
10 Nakamura Masayuki Team Barbosa Japan 12.00 3
11 Yusei Murata Free 12.00 3
12 Akira Hatada Tree Rul Bjj 11.00 2
13 Denis Sano Kussano Team 11.00 2
14 Yuki Sakasegawa Kussano Team 11.00 2
15 Satoki Hirabayashi Alive Mie 11.00 2
16 Henrique Mitiura Gracie Gym Fujinomiya 11.00 2
17 Koli Sumito Mybjj Team Japan 11.00 2
18 Kurita Gouriki Paraestra Joetsu 11.00 2
19 Yuki Yamada Kjc 11.00 2
20 Alex Ohara Mybjj Team Japan 11.00 2
21 Rodrigo Bringel Amazon Fight Nova Opção 10.00 5
22 Evan Bell Tokai Bjj 10.00 4
23 Atsuki Watanabe Kussano Team 10.00 4
24 Rafael Oi Impacto Japan B.j.j 10.00 1
25 Armand Lubbe Bull-terrier Bon-sai 10.00 1
26 Paulo Murakami Kussano Team 10.00 1
27 Satoki Hirabayashi Alive Mie 10.00 1
28 Hama Seitarou Cb Impacto 10.00 1
29 Koli Sumito My Team Japan 8.40 6
30 Ricardo Wada Impacto Japan B.j.j 8.40 6
31 Lucas Hasebe Tree Rul Bjj 7.20 6
32 Masaya Wakiyama Ground Core 7.20 3
33 Elielton Da Silva Tokai Bjj 7.20 3
34 Halison Lopes Nova Opcao 7.20 3
35 Raphael Piltz Ogawa Jiu Jitsu 7.20 3
36 Halison Lopes Nova Opcao 6.60 14
37 Orita Shohey Amazon Fight Nova Opção 6.60 5
38 Sato Kosuke Nex 6.60 3
39 Kelvin Yamazaki Impacto Japan B.j.j 6.60 3
40 Mamoru Miyakubo Mybjj Team Japan 6.60 2
41 Alex Takumi Ohara Mybjj Team Japan 6.60 2
42 Henrique Uaqui Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
43 Takahiro Matsubara Mybjj Team Japan 6.60 2
44 Frank Yamashita Amazon Fight Nova Opção 6.60 2
45 Shin Nishino Gracie Barra Nagano 6.60 2
46 Uchima Takafumi Fukuzumi Jiu-jitsu 6.60 2
47 Ilya Shcherbakov Club Barbarian 6.60 2
48 Wendel Otta Tokai Bjj 6.00 1
49 Kouki Ogasawara Mybjj Team Japan 6.00 1
50 Masaki Makino Tree Rul Bjj 6.00 1
51 Aparecido Yukio Evox Bjj 6.00 1
52 Yoshikazu Yokoi Paraestra Gifu 6.00 1
53 Mateus Tanigut Impacto Japan B.j.j 6.00 1
54 Luiz Sano Impacto Japan B.j.j 6.00 1
55 Emerson Otsubo Rul Bjj 6.00 1
56 Anderson Yasuda Impacto Japan B.j.j 3.60 3
57 Inagaki Yuugo Alive Mie 3.30 14
58 Matsumoto Satoshi Cb Impacto 3.30 2
59 Yuusuke Maruyama Gracie Barra Nagano 3.30 2
60 Shusuke Matsuura Sekitani Jiu Jitsu Team 3.30 2
61 Hitoshi Aoyama Seishinkan 3.30 2
62 Rafael Miyazaki Mybjj Team Japan 3.00 1
63 Rodrigo Yamada Tree Rul Bjj 3.00 1
64 Akihiro Sakasegawa Kussano Team 3.00 1
65 Daisuke Kuroiwa Toikatsu Dojo 3.00 1
66 Tsugumi Nagasawa Carpe Diem Hope 3.00 1
67 Andre Sakamoto Amazon Fight Nova Opção 3.00 1
68 Horita Ryoichi Club Barbarian 3.00 1
69 Yugo Inagaki Alive Mie 3.00 1
70 Rafael Fujioka Kussano Team 3.00 1
71 Seiya Ishitani Grip Jiu-jitsu Team 3.00 1
72 Shigeaki Tsuchida Suto Academy 3.00 1
73 Rodrigo Bringel Nova Opcao 3.00 1