ADI Sports Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Junya Murata Evox Bjj 22.00 9
2 Leonardo Katayama Ogawa Jiu Jitsu 12.00 4
3 Aparecido Yukio Evox Bjj 11.00 4
4 Ednelson Shinohara Amazon Fight Nova Opção 11.00 2
5 Norihiko Kageyama Grappling Shoot Boxers 10.00 1
6 Robert Colqui Impacto Japan B.j.j 10.00 1
7 Hideaki Koyama Hishoujuku 9.60 3
8 Hiroki Shibata Grappling Shoot Boxers 6.60 2
9 Yukio Otsuki Kussano Team 6.60 2
10 Flávio Takahashi Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
11 Masayosi Kayama Team Legnum 6.00 2
12 Luciano Humberto Yamane Kussano Team 3.00 2
13 Yusuke Hotta Alive 3.00 1
14 Shigeyoshi Sakai Free 3.00 1