ASJJF WEST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Deryk Langlais Impacto Japan B.j.j 26.10 6
2 Kuniharu Yasuda Moriyama Jiu Jitsu Club 7.00 3
3 Shuji Watanabe Isja 7.00 1
4 Yoshiharu Kawasaki Oda Jiu Jitsu 4.30 3
5 Kuniharu Yasuda Moriyama Jiu Jitsu Club 3.30 3
6 Kaoru Isoguchi Newaza World Shizuoka 3.00 1
7 Hidenobu Tsukahara Impacto Japan B.j.j 3.00 0
8 Hiroshi Isomura Grappling Shoot Boxers 1.00 1
9 Matsuba Noriaki Ten Desafio 1.00 1