ASJJF WEST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Nilson Takeuti Ninenine Japan 15.40 7
2 Hiroyuki Wakikawa Team Legnum 7.70 3
3 Takashi Sugihara Nex Komaki 7.70 3
4 Kiyomi Sakaye Evox Bjj 7.70 2
5 Tomoya Okitsu Paraestra Osaka 7.00 3
6 Takashi Fujita Gentel Arts Nagoya Brazilian Jiu-jitsu Club 7.00 2
7 Ednelson Shinohara Oda Jiu Jitsu 7.00 2
8 Kinya Hirano Alive 7.00 1
9 Soichi Baba Grappling Shoot Boxers 7.00 1
10 Takato Niidate Isja 7.00 1
11 Antonio Yreimon Evox Bjj 7.00 1
12 Yuichi Kawai Oda Jiu Jitsu 7.00 1
13 Tachiyoshi Takimoto Blows 6.00 3
14 Hiroshi Isomura Grappling Shoot Boxers 6.00 2
15 Hidehisa Matsumoto Trust Jiu Jitsu Academy 3.30 3
16 Daisuke Inoue Team Legnum 3.30 2
17 Kuniharu Yasuda Moriyama Jiu Jitsu Club 3.30 2
18 Kenji Maekawa Trust Jiu Jitsu Academy 3.00 2
19 Noriaki Matsuba Free 3.00 1
20 Masayuki Yosimoto Kyoto Uji Bjj 3.00 1
21 Kazuya Nakano Kyoto Uji Bjj 1.00 1
22 Masato Yoshida Nex 1.00 1
23 Matsuba Noriaki Ten Desafio 1.00 1