ASJJF WEST JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yoshiyuki Higuchi Evox Bjj 8.40 6
2 Lucas Okiishi Sekitani Jiu Jitsu Team 8.40 5
3 Seong Han Kim Wire Jiu Jitsu 8.40 4
4 Kohei Ito Blows 8.40 3
5 Thiago Oda Oda Jiu Jitsu 7.80 7
6 Genzo Kubota Splash 7.70 4
7 Roland Viviane Impacto Japan B.j.j 7.70 4
8 Allan Thomas Kussano Team 7.70 3
9 Karl Uy Over Limit Jiu Jitsu Association 7.70 2
10 Atsushi Takeuti Kakugikai Animalhouse 7.70 2
11 Teppei Fujimoto Team Ichiryo Gusoku 7.00 2
12 Yousuke Yamashita Suita Jiu-jitsu 7.00 2
13 Arata Minomo Alive 7.00 1
14 Kazuya Tsuruta Splash 7.00 1
15 Yuusuke Maruyama Gracie Barra Nagano 7.00 1
16 Yugo Fujimoto Gracie Barra 7.00 1
17 Sandro Murakawa Ogawa Jiu Jitsu 4.30 3
18 Anderson Nakamura Ogawa Jiu Jitsu 3.60 3
19 Hideo Tanaka Impacto Japan B.j.j 3.30 4
20 Yasushi Torii Mybjj Team Japan 3.30 2
21 Hisayoshi Oonishi Team Legnum 3.30 2
22 Marcelo Alves Evox Bjj 3.30 2
23 Kenzo Nakamoto Sekitani Jiu Jitsu Team 3.30 2
24 Seol Changsoo K J Competition Team 3.30 2
25 Seyong Jeon Yuhon B J J 3.00 2
26 Deryk Langlais Impacto Japan B.j.j 3.00 1
27 Takashi Kagami Briones Impacto Japan B.j.j 3.00 1
28 Kenichi Kashima Nascer Do Sol 3.00 1
29 Akihiro Watanabe Paraestra Gifu 3.00 1
30 Thomas Kim Wire Jiu Jitsu 1.10 3
31 Leonardo Katayama Ogawa Jiu Jitsu 1.00 1
32 Shingo Mawatari Kussano Team 1.00 1
33 Yousuke Yamashita Team Legnum 1.00 1
34 Noriaki Matsuba Free 1.00 1
35 Bruno Yamamoto Ogawa Jiu Jitsu 1.00 1