ASJJF SOUTH JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Junpei Kawasai Paraestra Nakagawa Ide Dojo 20.30 13
2 Kenji Nishimoto Mephose Jiujitsu Academy 17.70 5
3 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy 14.00 6
4 Rida Haisam Carpe Diem 8.40 4
5 Myengse Hwang Kingdom Jiujitsu 8.40 3
6 Taiju Sasaki Destiny Jiu Jitsu 7.70 2
7 Diego Henrique Evox Bjj 7.70 2
8 Sawato Kawamura Claudio Franca Bjj 7.00 3
9 Shinzato Masaki Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.00 1
10 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 7.00 1
11 Jinwoo Han Kingdom Jiujitsu 7.00 1
12 Tae Kyun Kim Kingdom Jiujitsu 3.00 1
13 Sang Hyun Tak Kingdom Jiujitsu 3.00 1
14 Masaki Shinzato Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
15 Yasuyoshi Iwamoto Iwamoto Jiu Jitsu Academy 1.00 1