ASJJF SOUTH JAPAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Richardson Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 27.00 7
2 Kenshi Yamashita Paraestra Nakagawa Ide Dojo 11.00 6
3 Shohei Nose Master Japan 11.00 6
4 Seth Lindquist Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 3
5 Sangwoo Oh K J Competition Team 9.80 5
6 Sungmin Chu K J Competition Team 8.40 6
7 Yamashita Kenshi Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.70 4
8 David Thompson Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.70 3
9 Tomohiro Kinugasa Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.70 2
10 Shinbom Kang K J Competition Team 7.00 4
11 Kevin Ware Nova União 7.00 2
12 Yuki Nakahara Paraestra Nakagawa Ide Dojo 7.00 2
13 Shane Turner Caveirinha Jiu Jitsu 7.00 2
14 Myungsung Kim Dong Cheon Baek San 7.00 1
15 Subaru Inafuku Waka Jiu Jitsu 7.00 1
16 Fujii Yasuhiro Master Japan 7.00 1
17 Tae Bom Shin K J Competition Team 7.00 1
18 Syouhei Nose Master Japan 7.00 1
19 Nobuyuki Yamazaki Carpe Diem Fukuoka 4.00 3
20 Jose Melendez Team Jay Palacios Jiu Jitsu 3.60 4
21 Kazumasa Sugawara Master Japan 3.30 4
22 Anthony Ayala Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.30 2
23 Tomohiro Komori Master Japan 3.30 2
24 Jacob Shell Mybjj Team Japan 3.00 2
25 Yeonjun Park Kingdom Jiujitsu 3.00 1
26 Takeshi Umazume C C T 3.00 1
27 Masaharu Sakomoto Paraestra Kitakyushu 3.00 1
28 Shinya Shimizu Waka Jiu Jitsu 3.00 1
29 Travis Leidich Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
30 Yoshinori Ichimoto Rebirth Studio 3.00 1
31 Kevin Ware Nova União Helio Damiani 3.00 1
32 Collin Eddington Uprising Jiu Jitsu 3.00 0
33 Izumi Kotaro Destiny Jiu Jitsu 1.00 1
34 Morimichi Iju The Paraestra Okinawa 1.00 1
35 Otis Mcculloch Newaza World Plus Dojo 1.00 1
36 Yutaka Saeki Newaza World Suounagato 1.00 1
37 Damien Cordova Tk Training Center 1.00 1