ASJJF ASIAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kuniharu Yasuda Moriyama Jiu Jitsu Club 7.00 2
2 Masaru Miura Bull-terrier Bon-sai 7.00 1
3 Yoshiharu Kawasaki Oda Jiu Jitsu 6.00 0
4 Katsumi Nakayama Muse Jiu Jitsu Academy 3.00 1