ASJJF ASIAN JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Megumi Kameda Reversal Gym Tachikawa Alpha 21.00 3
2 Yoshiko Kioshita Free 7.70 2
3 Natsuko Mukai Holoimua 7.70 2
4 Akiko Nakamura Estrela Jiu Jitsu Gym 7.00 1
5 Chizumi Toda Mephose Jiujitsu Academy 6.30 3
6 Emi Tsuchiya X-treme Ebina 6.00 2
7 Maida Barrientos Reza Martial Arts Center Philippines 6.00 0
8 Miki Shimoura X-treme Ebina 3.30 2
9 Kumiko Sunakawa Uenookachimachibjj 3.00 1
10 Hirono Yoshizawa Gracie Barra Shizuoka Fuji 1.00 1
11 Kirie Miyazaki Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 1.00 1