*ADI SPORTS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Sunada Tatsuya Tree Brazilian Jiu Jitsu 7.70 3
2 Shinya Suzuki Buffalo-mma 7.70 3
3 Marcos De Sousa Kawashita Rocha Jiu Jitsu 7.70 2
4 Hisashi Iura Club Barbarian 7.70 2
5 Maycon Katayama Tree Brazilian Jiu Jitsu 7.00 4
6 Tarou Wakamatsu Club Barbarian 7.00 1
7 Allan Thomas Kussano Team 3.30 2
8 Edson Inumaru Impacto Japan B.j.j 3.30 2
9 Diego Wada Suto Academy 3.30 2
10 Minoru Kuramoto Kussano Team 3.00 2
11 Fukui Walter Impacto Japan B.j.j 3.00 1
12 Hugo Kunihiro Suto Academy 3.00 1
13 Kioshi Vitoriano Impacto Japan B.j.j 1.00 2