*ADI SPORTS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Junya Murata Evox Bjj 13.10 10
2 Marcelo A Yoshikawa Evox Bjj 10.30 6
3 Makoto Takeuchi Jaws Jiu Jitsu Academy 7.70 4
4 Edgar Neto Carlos Toyota Bjj 7.70 3
5 Hironori Chiba Ocean Jiu Jitsu Academy 7.70 2
6 Takahide Minami Buffalo-mma 7.70 2
7 Lucas Agata Instinto Jiu Jitsu 7.00 1
8 Aparecido Yukio Evox Bjj 4.30 3
9 Henrique Uaqui Friends Bjj 3.30 2
10 Jesus Serviano Evox Bjj 3.30 2
11 Henrique Uaqui Ogawa Jiu Jitsu 3.00 2
12 Eduardo Fujiwara Team Conde Association Japan 3.00 1
13 Edgar Neto Carlos Toyota Bjj 3.00 1