ASJJF JAPAN NO-GI RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Thomas Kim Wire Jiu Jitsu 7.70 3
2 Yuki Ogasawara Sora Bjj 7.70 2
3 Naoki Tajima Oota Dojo 7.00 3
4 Masayoshi Tsurumaru Tatoru 7.00 1
5 Taku Mafune Axis 7.00 1
6 Thiago Oda Oda Jiu Jitsu 3.30 3
7 Keisuke Tsuda Soujiukai Iwate 3.00 2
8 Maritna Máté Pécs Bushinkan Academy 3.00 1
9 Takanori Tagawa Grappling Shibushi 3.00 1