ADI SPORTS JIU JITSU RANKING 2019
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yoshiyuki Higuchi Evox Bjj 8.40 5
2 Yuusuke Maruyama Gracie Barra Nagano 7.70 4
3 Thiago Oda Oda Jiu Jitsu 7.70 3
4 Rafael Nagase Evox Bjj 7.70 2
5 Julian Uetsubo Braves Jiu-jitsu 7.00 1
6 Richard Nogueira Taguti Nogueira Taguti Impacto Japan B.j.j 3.30 4
7 Emanuel Inoue Oda Jiu Jitsu 3.30 2
8 Akihiro Watanabe Paraestra Gifu 3.30 2
9 Clayton Makiyama Tree Brazilian Jiu Jitsu 3.30 2
10 Sasaki Takahiro Harvest 1.00 1
11 Yuga Matsumoto Splash 1.00 1