ASJJF Korea Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Junghyeon Son Challenge Gym 11.00 2
2 Soon-myung Yoon Paraestra Korea 10.00 1
3 Kwak Jaehee Compostura 10.00 1
4 Donghyuk Yeom Atos Korea 6.60 3
5 Daerip Yoo Challenge Gym 6.00 2
6 Tetsuro Ikeda Carpe Diem 0.00 0
7 Tanaka Yasutomo Over Limit Jiu Jitsu Association 0.00 0
8 Tsuyoshi Simabukuro Amami Bjj Club 0.00 0
9 Takanori Kaito Impacto Japan B.j.j 0.00 0
10 Thiago Fernandes Impacto Japan B.j.j 0.00 0
11 Keita1 Sako Renatus Jiu-jitsu Academy 0.00 0
12 Takuro Tachi Nexusense 0.00 0
13 Ryosuke Kojima Damm Fight Japan 0.00 0