ASJJF - DUMAU HIROSHIMA OPEN JIU JITSU TOURNAMENT 2017

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Fujita Jiu-jitsu 8 5 4 59
2 Tk Training Center 6 2 4 40
3 Rul Bjj 4 4 0 32
4 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3 2 1 22
5 Gracie Barra 3 1 0 18
6 Nogata Newaza Kenkyukai 2 0 1 11
7 Shoji Jiu-jitsu Matsue 1 2 0 11
8 Guego Bjj Team 0 3 1 10
9 Houfu Sports Gym 0 3 0 9
10 Newaza World Suounagato 0 2 3 9
11 Aacc 1 0 0 5
12 J.j.j 0 1 0 3
13 Zendo - Kai Jiu Jitsu 0 1 0 3
14 Paraestra Hiroshima 0 1 0 3
15 Tree Brazilian Jiu Jitsu 0 0 2 2
16 Striking Gym Ares 0 0 1 1

Kids

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Tk Training Center 7 8 5 64
2 Rul Bjj 3 1 0 18
3 Seishin Bjj 1 2 0 11
4 Tree Brazilian Jiu Jitsu 2 0 0 10
5 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 1 1 0 8
6 Destiny Jiu Jitsu 0 2 1 7
7 Fujita Jiu-jitsu 1 0 1 6
8 T.k.esperanza 0 1 0 3
9 Jiusenkan 0 0 1 1