COPA ADI SPORTS DE JIU JITSU CHAMPIOSNHIP 2016

Fighters List


  MALE WHITE KINDERGARTEN Light

  Nicolas Saito ogawa jiu jitsu
  Taiga Matsuda impacto japan b.j.j
  Zion Moraes impacto japan b.j.j
  Grieger Ryu kussano team

  MALE WHITE YOUTH Medium Heavy

  Luana Ishi impacto japan b.j.j
  Ryouma Yoshimura impacto japan b.j.j
  Taishi Itou impacto japan b.j.j
  Cauã Simas rocha jiu jitsu
  Kurt Seto rocha jiu jitsu

  MALE GREY YOUTH Feather

  Tiago Uaqui ogawa jiu jitsu
  Kyoshiro Miura paraestra gifu

  MALE GREY YOUTH Heavy

  Raissa Moraes impacto japan b.j.j
  Vinicius Yokoyama mybjj team japan

  MALE WHITE PRE TEEN Medium Heavy

  Ise Matsuda impacto japan b.j.j
  Kaio Nogiri impacto japan b.j.j
  Kazuo Katagiri impacto japan b.j.j
  Kyouya Yoshimura impacto japan b.j.j

  MALE WHITE PRE TEEN Super Heavy

  José Soares impacto japan b.j.j
  Renan Izahara impacto japan b.j.j
  João Takahata kussano team

  MALE GREY PRE TEEN Heavy

  Rafael Pompeia impacto japan b.j.j
  Gabriel Kussano kussano team

  MALE YELLOW PRE TEEN Middle

  Pedro Okamoto impacto japan b.j.j
  Ishizuka Kuushi rocha jiu jitsu

  MALE GREY JUNIOR TEEN Light

  Kauan Isiye kussano team

  MALE YELLOW JUNIOR TEEN Heavy

  Koyama Kenta impacto japan b.j.j
  Rodrigo Katsuiti Molina impacto japan b.j.j
  Gustavo Franco tree rul bjj

  MALE YELLOW JUNIOR TEEN Super Heavy

  Richard Ogawa impacto japan b.j.j
  Pedro Nakano rocha jiu jitsu
  Kenzo Karakawa super team jiu jitsu

  MALE ORANGE TEEN Light

  Gregory Tanaka impacto japan b.j.j
  Akira Yano kussano team

  MALE GREEN TEEN Medium Heavy

  Victor Rodrigues rrt
  Cesar Ueno tree rul bjj

  MALE WHITE JUVENILE Feather

  Nakamori Yuto grappling shoot boxers
  João Ito tokai bjj

  MALE WHITE JUVENILE Open Weight

  Nakamori Yuto grappling shoot boxers
  Mateus Tanigut impacto japan b.j.j
  Minoru Takahashi super team jiu jitsu
  João Ito tokai bjj

  MALE BLUE JUVENILE Heavy

  Kaue Abe impacto japan b.j.j
  Rafael Miyazaki mybjj team japan
  Igor Tanabe tree rul bjj

  MALE BLUE JUVENILE Open Weight

  Kaue Abe impacto japan b.j.j
  Rafael Miyazaki mybjj team japan
  Lucas Ueno tree rul bjj

  MALE WHITE ADULT Rooster

  Rafael Oi impacto japan b.j.j
  Kouki Ogasawara mybjj team japan

  MALE WHITE ADULT Feather

  Uchima Takafumi fukuzumi jiu-jitsu
  Akihiro Sakasegawa kussano team
  Yuki Sakasegawa kussano team

  MALE WHITE ADULT Light

  Mateus Tanigut impacto japan b.j.j
  Atsuki Watanabe kussano team

  MALE WHITE ADULT Middle

  Ricardo Wada impacto japan b.j.j
  Denis Sano kussano team
  Rafael Fujioka kussano team

  MALE WHITE ADULT Medium Heavy

  Luiz Sano impacto japan b.j.j
  Seijy Araki kussano team

  MALE WHITE ADULT Ultra Heavy

  Paulo Murakami kussano team
  Emerson Otsubo tree rul bjj

  MALE WHITE ADULT Open Weight

  Uchima Takafumi fukuzumi jiu-jitsu
  Luiz Sano impacto japan b.j.j
  Rafael Oi impacto japan b.j.j
  Ricardo Wada impacto japan b.j.j
  Akihiro Sakasegawa kussano team
  Atsuki Watanabe kussano team
  Paulo Murakami kussano team
  Seijy Araki kussano team
  Kouki Ogasawara mybjj team japan

  MALE BLUE ADULT Light Feather

  Marcos Shimokado rocha jiu jitsu
  Baba Tomonori fukuzumi jiu-jitsu
  Naoki Inoue hakushinkai
  Willian Fukuzaki mybjj team japan
  Lucas Ueno tree rul bjj
  Hiago Oliveira Ueno tree rul bjj

  MALE BLUE ADULT Feather

  Suguru Miura grappling shoot boxers
  Massao Hattori mybjj team japan
  Marcos De Oliveira tokai bjj
  Matheus Onda tokai bjj

  MALE BLUE ADULT Light

  Thiago Tosawa impacto japan b.j.j
  Hiroya Yamaguchi jiu-jitsu brothers

  MALE BLUE ADULT Middle

  Masahiro Kawazoe fukuzumi jiu-jitsu
  Caio Saiki ogawa jiu jitsu

  MALE BLUE ADULT Open Weight

  Suguru Miura grappling shoot boxers
  Hiroya Yamaguchi jiu-jitsu brothers
  Massao Hattori mybjj team japan
  Willian Fukuzaki mybjj team japan
  Igor Tanabe tree rul bjj
  Marcos De Oliveira tokai bjj
  Matheus Onda tokai bjj

  MALE PURPLE ADULT Light

  Masayuki Dos Santos impacto japan b.j.j
  Henrique Diego ogawa jiu jitsu
  Lucas Tahira rocha jiu jitsu

  MALE PURPLE ADULT Middle

  Henrique Okada kussano team
  Yuto Nishimura ogawa jiu jitsu
  Lucas Hirotomi gracie barra shizuoka fuji

  MALE PURPLE ADULT Ultra Heavy

  Carlo Pacileo carpe diem
  Paulo Ricardo Da Silva tree rul bjj

  MALE PURPLE ADULT Open Weight

  Carlo Pacileo carpe diem
  Masayuki Dos Santos impacto japan b.j.j
  Henrique Okada kussano team
  Henrique Diego ogawa jiu jitsu
  Lucas Tahira rocha jiu jitsu
  Lucas Hirotomi gracie barra shizuoka fuji

  MALE WHITE MASTER Light Feather

  Rafael Nagase rocha jiu jitsu
  Hiroshi Isomura grappling shoot boxers
  Alex Onishi impacto japan b.j.j
  Tiago Da Silva mybjj team japan
  Tomoya Takahashi nex
  Yoshihito Hayashi paraestra gifu

  MALE WHITE MASTER Feather

  Arata Minomo alive
  Yuusuke Maruyama gracie barra nagano
  Adriano Ozeki impacto japan b.j.j
  Edson Cunioci kussano team
  Milton Fujisawa rocha jiu jitsu

  MALE WHITE MASTER Light

  Yutaka Arakawa fukuzumi jiu-jitsu
  Andre Ozeki impacto japan b.j.j
  Evandro Oliveira kussano team
  Mamoru Miyakubo mybjj team japan
  Henrique Uaqui ogawa jiu jitsu
  Jeferson Jimpo ogawa jiu jitsu

  MALE WHITE MASTER Open Weight

  Arata Minomo alive
  Rafael Nagase rocha jiu jitsu
  Yuusuke Maruyama gracie barra nagano
  Hiroshi Isomura grappling shoot boxers
  Adriano Ozeki impacto japan b.j.j
  Alex Onishi impacto japan b.j.j
  Andre Ozeki impacto japan b.j.j
  Denis Sano kussano team
  Mamoru Miyakubo mybjj team japan
  Tiago Da Silva mybjj team japan
  Henrique Uaqui ogawa jiu jitsu

  MALE BLUE MASTER Feather

  Alexandre Cracco rocha jiu jitsu
  Tatsuya Imamura fight style
  Luiz Molina impacto japan b.j.j
  Henrique Junior ogawa jiu jitsu

  MALE BLUE MASTER Heavy

  Marcos Yonemura rocha jiu jitsu
  Koki Oguri grappling shoot boxers

  MALE BLUE MASTER Ultra Heavy

  Washington Luís mybjj team japan
  Jaime Fukui rrt

  MALE BLUE MASTER Open Weight

  Marcos Yonemura rocha jiu jitsu
  Tatsuya Imamura fight style
  Baba Tomonori fukuzumi jiu-jitsu
  Koki Oguri grappling shoot boxers
  Luiz Molina impacto japan b.j.j
  Michel Silva impacto japan b.j.j
  Washington Luís mybjj team japan
  Henrique Junior ogawa jiu jitsu
  Jaime Fukui rrt

  MALE PURPLE MASTER Light Feather

  Keisuke Nagami alive
  Shota Ogawa paraestra gifu

  MALE PURPLE MASTER Feather

  Kazuki Kusanagi fukuzumi jiu-jitsu
  Thiago Fernandes impacto japan b.j.j

  MALE PURPLE MASTER Light

  Rodrigo Ozeki impacto japan b.j.j
  Silva Ronaldo rocha jiu jitsu

  MALE PURPLE MASTER Middle

  Rafael Hodel fukuzumi jiu-jitsu
  Andre Messias impacto japan b.j.j

  MALE PURPLE MASTER Open Weight

  D Q free
  Rafael Hodel fukuzumi jiu-jitsu
  Andre Messias impacto japan b.j.j
  Rodrigo Ozeki impacto japan b.j.j
  Thiago Fernandes impacto japan b.j.j
  Silva Ronaldo rocha jiu jitsu
  Paulo Ricardo Da Silva tree rul bjj

  MALE BROWN MASTER Medium Heavy

  Tatsuhiko Fujii alive
  Yoshihiro Hirama impacto japan b.j.j

  MALE BROWN MASTER Open Weight

  Yoshihiro Hirama impacto japan b.j.j
  Gustavo Silva rocha jiu jitsu

  MALE BLACK MASTER Rooster

  Rafael Nakauchi impacto japan b.j.j
  Fábio Mitsuka mybjj team japan

  MALE BLACK MASTER Feather

  Fabio Gonçalves rocha jiu jitsu
  Alvaro Nakane gracie barra nagano
  Carlos Kimura impacto japan b.j.j

  MALE BLACK MASTER Middle

  Rogerio Suto impacto japan b.j.j
  Roberto Yokoyama mybjj team japan

  MALE BLACK MASTER Medium Heavy

  Everton Asao impacto japan b.j.j
  Walter Franco tree rul bjj
  Rangel Rodrigues rrt

  MALE BLACK MASTER Open Weight

  Fabio Gonçalves rocha jiu jitsu
  Carlos Kimura impacto japan b.j.j
  Everton Asao impacto japan b.j.j
  Roberto Yokoyama mybjj team japan
  Rangel Rodrigues rrt

  MALE WHITE SENIOR 1 Rooster

  Yusuke Hotta alive
  Aparecido Yukio rocha jiu jitsu
  Hiroki Shibata grappling shoot boxers

  MALE WHITE SENIOR 1 Light

  Junya Murata rocha jiu jitsu
  Luciano Humberto Yamane kussano team
  Yukio Otsuki kussano team
  Hiromichi Kojima nex

  MALE WHITE SENIOR 1 Open Weight

  Aparecido Yukio rocha jiu jitsu
  Junya Murata rocha jiu jitsu
  Luciano Humberto Yamane kussano team
  Hiromichi Kojima nex
  Emerson Otsubo tree rul bjj

  MALE BLUE SENIOR 1 Light Feather

  Hiroshi Hosono club barbarian
  Ryousaku Seo ogawa jiu jitsu

  MALE BLUE SENIOR 1 Middle

  Masato Suzuhara jiu-jitsu brothers
  Fabio Souza kussano team

  MALE PURPLE SENIOR 1 Light Feather

  Hidetomo Kawamura alive
  Hidehiro Azuma grappling shoot boxers
  Hiroyuki Watanabe over limit jiu jitsu association

  MALE PURPLE SENIOR 1 Feather

  Alexandre Fujimoto ogawa jiu jitsu
  Sinde Mitsuka rocha jiu jitsu

  MALE PURPLE SENIOR 1 Middle

  Toshi Tsutsumi fukuzumi jiu-jitsu
  Yoshiyuki Kamakura impacto japan b.j.j

  MALE PURPLE SENIOR 1 Open Weight

  Yoshiyuki Kamakura impacto japan b.j.j
  Sinde Mitsuka rocha jiu jitsu

  MALE BROWN SENIOR 1 Light Feather

  Fabio Lopes mybjj team japan
  Katsushi Sawada nex

  MALE BLUE SENIOR 2 Feather

  Shingo Murate alive
  Alberto Hatano rrt

  MALE BLUE SENIOR 2 Medium Heavy

  Michel Silva impacto japan b.j.j
  Romulo Taguchi rocha jiu jitsu

  MALE BLACK SENIOR 2 Middle

  Carlos Kihara impacto japan b.j.j
  Mauricio Takabayashi rocha jiu jitsu

  MALE BLACK SENIOR 2 Open Weight

  Carlos Kihara impacto japan b.j.j
  Walter Franco tree rul bjj
  Mauricio Takabayashi rocha jiu jitsu

  MALE BROWN SENIOR 3 Middle

  Koji Nishimoto newaza world shizuoka
  Felix Francisco ogawa jiu jitsu

  MALE BROWN SENIOR 3 Open Weight

  Tatsuhiko Fujii alive
  Felix Francisco ogawa jiu jitsu

  FEMALE WHITE PRE TEEN Light

  Nami Matsuda grappling shoot boxers
  Brenda Shirahama super team jiu jitsu

  FEMALE GREY PRE TEEN Light

  Yurina Doumura impacto japan b.j.j
  Brenda Makishi mybjj team japan
  Marjory Franco tree rul bjj

  FEMALE GREY PRE TEEN Medium Heavy

  Raissa Kudo mybjj team japan

  FEMALE GREY JUNIOR TEEN Heavy

  Nayane Sayuri Cracco rocha jiu jitsu

  FEMALE YELLOW JUNIOR TEEN Medium Heavy

  Miki Okada kussano team
  Natascha Motoshima kussano team
  Kaori Motoya rocha jiu jitsu

  FEMALE YELLOW JUNIOR TEEN Ultra Heavy

  Emily Garcez impacto japan b.j.j
  Samara Eguti rocha jiu jitsu

  FEMALE WHITE ADULT Light

  Nagisa Takata impacto japan b.j.j
  Taynah Matsusaki impacto japan b.j.j
  Alessandra Kawase kussano team
  Viviane Saito kussano team
  Tamires Yokoo tokai bjj
  Aline Ruiz tree rul bjj

  FEMALE WHITE ADULT Open Weight

  Nayelen Hayachida rocha jiu jitsu
  Nagisa Takata impacto japan b.j.j
  Taynah Matsusaki impacto japan b.j.j

  FEMALE BLUE ADULT Light Feather

  Dayana Huruta kussano team
  Milena Kaori tree rul bjj

  FEMALE BLUE ADULT Light

  Fernanda M. Cristo rocha jiu jitsu
  Agatha Franco tree rul bjj
  Dalva Imamura tree rul bjj
  Dan Tamo rocha jiu jitsu

  FEMALE BLUE ADULT Medium Heavy

  Stéphanie Imamura tree rul bjj

  FEMALE BLUE ADULT Open Weight

  Agatha Franco tree rul bjj
  Dalva Imamura tree rul bjj
  Stéphanie Imamura tree rul bjj
  Milena Kaori tree rul bjj