ASJJF - DUMAU SOUTH JAPAN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2016

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 9 4 1 58
2 Shisui Jiu Jitsu 5 3 2 31
3 Axis Fukuoka 4 4 1 28
4 Carpe Diem Nagasaki 4 2 2 28
5 Paraestra Kitakyushu 4 1 1 24
6 Isc-koga Plus 2 2 3 19
7 Amami Bjj Club 1 4 0 17
8 Buffalo Jiu-jitsu 1 3 1 15
9 Newaza World Sakurajima 2 1 1 14
10 Flight Jiu Jitsu Academy 2 1 0 13
11 Jiusenkan 0 4 1 13
12 Club Fine 3 0 1 11
13 Rocha Jiu Jitsu 2 0 0 10
14 Paraestra Hakata 1 1 1 9
15 Estrela Jiu Jitsu Gym 1 1 1 9
16 Bohemians 1 1 1 9
17 Claudio Franca Bjj 1 1 0 8
18 Academia Vitoria 1 0 1 6
19 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 1 0 1 6
20 Team Doushin 0 2 0 6
21 Grasco Jiu-jitsu Academy 1 0 0 5
22 Newaza World Higashikyusyu 1 0 0 5
23 Teppo Ebi 1 0 0 5
24 Manda Dojo 0 1 1 4
25 Destiny Jiu Jitsu 0 1 1 4
26 Team Legnum 0 1 1 4
27 Pogona Club Gym 0 1 1 4
28 Newaza World Suounagato 0 1 0 3
29 Newaza World Ehime 0 1 0 3
30 Fujita Jiu-jitsu 0 1 0 3
31 Rebirth Studio 0 1 0 3
32 Deftac Ribeiro 1 0 1 1
33 Dragons Den 0 0 1 1
34 Gracie Barra 0 0 1 1
35 Tk Training Center 0 0 1 1
36 J.j.j 0 0 1 1
37 Trust Jiu Jitsu Academy 0 0 1 1

Kids

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 8 4 4 56
2 Shisui Jiu Jitsu 2 6 4 32
3 Paraestra Kitakyushu 3 3 1 25
4 Paraestra Hakata 1 2 0 11
5 Manda Dojo 2 0 0 10
6 Team Doushin 0 2 1 7
7 Grappler’s Guild 1 0 1 6
8 Tough´s Dojo 1 0 0 5
9 Tk Training Center 1 0 0 5
10 Nogata Newaza Kenkyukai 1 0 0 5
11 Axis Fukuoka 0 1 2 5
12 Destiny Jiu Jitsu 0 1 0 3

Event Results

male white toddler feather
 • 1st Hiro Matono Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Aco Watanabe Team Doushin
male white kindergarten rooster
 • 1st Detrix Villareal Shisui Jiu Jitsu
 • 2nd Jovannie Garcia Shisui Jiu Jitsu
male white kindergarten feather
 • 1st Seiji Maeda Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Dylan Evangelista Shisui Jiu Jitsu
 • 3rd Jove Gueverra Shisui Jiu Jitsu
male white kindergarten light
 • 1st Rintaro Shirogane Tk Training Center
 • 2nd Coit Kaiwi Shisui Jiu Jitsu
male white youth feather
 • 1st Ibuki Kawazu Grappler’s Guild
 • 2nd Taiga Awata Paraestra Hakata
 • 3rd Kale Sabater Shisui Jiu Jitsu
male white youth light
 • 1st Akihito Yabu Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Ryouji Kataoka Paraestra Kitakyushu
 • 3rd Hayato Takeya Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male white youth middle
 • 1st Shumpei Matuoka Nogata Newaza Kenkyukai
 • 2nd Jin Guevarra Shisui Jiu Jitsu
 • 3rd Kazuaki Tominaga Axis Fukuoka
male white youth medium heavy
 • 1st Ikeda Ayuto Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Lane Kaiwi Shisui Jiu Jitsu
male white youth heavy
 • 1st Itsuki Yasumura Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Seri Yuto Paraestra Kitakyushu
 • 3rd Masayoshi Tominaga Axis Fukuoka
male grey youth middle
 • 1st Kaito Ozamoto Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Shidou Watanabe Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Muta Renjyu Paraestra Kitakyushu
male white pre teen light
 • 1st Taisei Maeda Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Yukito Watanabe Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Souta Kawazu Grappler’s Guild
male grey pre teen super heavy
 • 1st Masato Kabashima Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Harumu Taniuchi Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Iori Nishi Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male grey junior teen light
 • 1st Sora Kai Paraestra Hakata
 • 2nd Miko Awata Paraestra Hakata
 • 3rd Kawanishi Towa Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male grey junior teen medium heavy
 • 1st Kamada Sora Manda Dojo
 • 2nd Kenta Yamada Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male grey junior teen heavy
 • 1st Arie Naoaki Manda Dojo
 • 2nd Yuushi Kataoka Paraestra Kitakyushu
 • 3rd Sora Fujii Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male yellow junior teen middle
 • 1st Joh Kaisei Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Genki Akiyama Axis Fukuoka
male white teen feather
 • 1st Ryouta Irie Tough´s Dojo
male white teen heavy
 • 1st Shota Yamada Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Ryuki Fujikawa Destiny Jiu Jitsu
 • 3rd Zion Villareal Shisui Jiu Jitsu
male white adult rooster
 • 1st Hiroshi Kusaba Carpe Diem Nagasaki
 • 2nd Kouji Takahara Carpe Diem Nagasaki
 • 3rd Satoh Kimiaki Iwamoto Jiu Jitsu Academy
male white adult feather
 • 1st Shota Mizokami Teppo Ebi
 • 2nd Murase Kuichiro Bohemians
 • 3rd Vigarista Takafumi Academia Vitoria
male white adult light
 • 1st Kenta Aoyama Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Yoshiaki Ishii Isc-koga Plus
 • 3rd Jinhyeok Shin Paraestra Hakata
male white adult middle
 • 1st Tsutsumi Ryoutaro Shisui Jiu Jitsu
 • 2nd Makoto Ito Axis Fukuoka
male white adult medium heavy
 • 1st Ryutaro Sakaguchi Estrela Jiu Jitsu Gym
 • 2nd Von Evangegelista Shisui Jiu Jitsu
 • 3rd Abe Kiyotaka Manda Dojo
male white adult ultra heavy
 • 1st Casy Kaiwi Shisui Jiu Jitsu
 • 2nd Matsumoto Shusaku Carpe Diem Nagasaki
 • 3rd Ofuchi Toshiyuki Shisui Jiu Jitsu
male white adult open weight
 • 1st Kenta Aoyama Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Ofuchi Toshiyuki Shisui Jiu Jitsu
 • 3rd Keisuke Nakamori Bohemians
male blue adult light feather
 • 1st Yamada Shintaro Iwamoto Jiu Jitsu Academy
 • 2nd Daiki Yonekura Newaza World Ehime
 • 3rd Yamamoto Takahiro Paraestra Kitakyushu
male blue adult feather
 • 1st Takanori Hiwatashi Axis Fukuoka
 • 2nd Tatsuhiro Nishimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Gus Osborne Gracie Barra
male blue adult light
 • 1st Yuya Koga Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Hiroki Kourogi Destiny Jiu Jitsu
 • 3rd Kohei Kawajiri Shisui Jiu Jitsu
male blue adult middle
 • 1st Daiki Ogura Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Tetsuhiko Nakatake Buffalo Jiu-jitsu
 • 3rd Yusuke Omura Isc-koga Plus
male blue adult medium heavy
 • 1st Kei Yoshimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Kazunobu Ikariyama Amami Bjj Club
 • 3rd Takayasu Ikeda Newaza World Sakurajima
male blue adult heavy
 • 1st Nakayama Ippei Newaza World Sakurajima
 • 2nd Hidehiko Noritsugu Buffalo Jiu-jitsu
male blue adult open weight
 • 1st Hidehiko Noritsugu Buffalo Jiu-jitsu
 • 2nd Tetsuhiko Nakatake Buffalo Jiu-jitsu
 • 3rd Hiroki Kourogi Destiny Jiu Jitsu
male purple adult feather
 • 1st Tomoro Ide Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Shiryu Ide Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Takashi Ono J.j.j
male purple adult light
 • 1st Yamashita Kenshi Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male purple adult middle
 • 1st Koichiro Furuta Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Takashi Dai Isc-koga Plus
male purple adult heavy
 • 1st * Jim Eriksson Axis Fukuoka
male purple adult ultra heavy
 • 1st Tokugawa Takanori Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Yoji Shigeta Newaza World Suounagato
male purple adult open weight
 • 1st Tokugawa Takanori Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Jim Eriksson Axis Fukuoka
 • 3rd Yamashita Kenshi Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male brown adult rooster
 • 1st Takanori Kodama Newaza World Higashikyusyu
 • 2nd Yu Fujioka Fujita Jiu-jitsu
 • 3rd Yosuke Nakamura Dragons Den
male brown adult feather
 • 1st Junpei Kawasai Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Kouki Umeda Newaza World Sakurajima
male brown adult open weight
 • 1st Kouki Umeda Newaza World Sakurajima
 • 2nd Junpei Kawasai Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male black adult feather
 • 1st Kouhei Ebashi Bohemians
 • 2nd Takahiro Shimizu Jiusenkan
 • 3rd Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy
male black adult light
 • 1st Sawato Kawamura Claudio Franca Bjj
 • 2nd Hirokazu Takamoto Pogona Club Gym
male black adult medium heavy
 • 1st Anderson De Faria Rocha Jiu Jitsu
 • 2nd Kenji Nishimoto Paraestra Kitakyushu
 • 3rd Toshikazu Shiragami Jiusenkan
male black adult open weight
 • 1st Anderson De Faria Rocha Jiu Jitsu
 • 2nd Sawato Kawamura Claudio Franca Bjj
 • 3rd Hirokazu Takamoto Pogona Club Gym
male white master light feather
 • 1st * Ian Bonn Bolipata Deftac Ribeiro
male white master open weight
 • 1st Kishiura Takatsugu Shisui Jiu Jitsu
 • 2nd Von Evangegelista Shisui Jiu Jitsu
 • 3rd Ian Bonn Bolipata Deftac Ribeiro
male blue master light feather
 • 1st Kosei Shibuya Axis Fukuoka
 • 2nd Seiichi Satooka Jiusenkan
 • 3rd Yusuke Shirogane Tk Training Center
male blue master feather
 • 1st Tomohiro Yamaguchi Carpe Diem Nagasaki
 • 2nd Joh Shinji Paraestra Nakagawa Ide Dojo
male blue master light
 • 1st Shigefumi Matsunaga Grasco Jiu-jitsu Academy
 • 2nd Motohide Nishinakagawa Flight Jiu Jitsu Academy
male blue master open weight
 • 1st Kosei Shibuya Axis Fukuoka
 • 2nd Kazunobu Ikariyama Amami Bjj Club
 • 3rd Tomohiro Yamaguchi Carpe Diem Nagasaki
male white senior 1 light
 • 1st Hironori Tokunaga Isc-koga Plus
 • 2nd Takeshi Azuma Axis Fukuoka
male white senior 1 open weight
 • 1st Hironori Tokunaga Isc-koga Plus
 • 2nd Takeshi Azuma Axis Fukuoka
male purple senior 1 light feather
 • 1st Kazunori Tobinaga Carpe Diem Nagasaki
 • 2nd Takayuki Imamura Paraestra Hakata
male purple senior 1 middle
 • 1st Hajime Tanabe Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Motoharu Nonaka Estrela Jiu Jitsu Gym
 • 3rd Wakimaru Koukiti Axis Fukuoka
male purple senior 1 open weight
 • 1st Hajime Tanabe Paraestra Kitakyushu
 • 2nd Hidenori Kuwano Team Legnum
 • 3rd Motoharu Nonaka Estrela Jiu Jitsu Gym
male white senior 2 feather
 • 1st Takuro Tomihisa Academia Vitoria
 • 2nd Ikeda Makoto Free
 • 3rd Kenichi Taniguchi Buffalo Jiu-jitsu
male blue senior 2 feather
 • 1st Yutaka Saeki Club Fine
 • 2nd Nobuya Watanabe Team Doushin
male blue senior 2 open weight
 • 1st * Yutaka Saeki Club Fine
female white youth feather
 • 1st Macy Martzen Shisui Jiu Jitsu
 • 2nd Airu Nakayama Team Doushin
 • 3rd Molly Hafty Shisui Jiu Jitsu
female white youth light
 • 1st Nishino Yuzuha Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Camille Evangelista Shisui Jiu Jitsu
 • 3rd Kaede Kuribayashi Team Doushin
female white adult rooster
 • 1st Rui Awata Paraestra Hakata
 • 2nd Momii Yukiho Manda Dojo
 • 3rd Yuriko Ogushi Isc-koga Plus
female white adult light feather
 • 1st Mashio Natsume Amami Bjj Club
 • 2nd Shizuka Samano Rebirth Studio
female white adult light
 • 1st Akiko Ikeda Club Fine
 • 2nd Rika Kodama Amami Bjj Club
female white adult middle
 • 1st * Alyssa Bergeron Shisui Jiu Jitsu
female white adult open weight
 • 1st Alyssa Bergeron Shisui Jiu Jitsu
 • 2nd Mashio Natsume Amami Bjj Club
 • 3rd Akiko Ikeda Club Fine
female blue adult rooster
 • 1st Mika Morishita Carpe Diem Nagasaki
 • 2nd Kumiko Satooka Jiusenkan
 • 3rd Yui Motomura Isc-koga Plus
female blue adult feather
 • 1st Yamazaki Keiko Flight Jiu Jitsu Academy
 • 2nd Maho Watanabe Team Doushin
 • 3rd Mika Takata Team Legnum
female blue adult open weight
 • 1st Yamazaki Keiko Flight Jiu Jitsu Academy
 • 2nd Kumiko Satooka Jiusenkan
 • 3rd Mika Morishita Carpe Diem Nagasaki