KOMATSU OPEN 2019

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Oda Jiu Jitsu 2 1 1 18
2 Suto Academy 1 2 0 13
3 Braves Jiu-jitsu 1 1 1 11
4 Fight Holic 1 0 0 7
5 Champion Team Jiu-jitsu 1 0 0 7
6 Tokai Bjj 0 1 0 3
7 Club Barbarian 0 1 0 3

Kids

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Oda Jiu Jitsu 2 0 1 15
2 Braves Jiu-jitsu 0 2 0 6

Event Results

male white kindergarten feather
 • 1st Rio Fujita Oda Jiu Jitsu
 • 2nd Taimur Nasir Braves Jiu-jitsu
 • 3rd Isaque Yamauti Oda Jiu Jitsu
male white youth feather
 • 1st Kaue Oda Oda Jiu Jitsu
 • 2nd Sarattsev Ilya Braves Jiu-jitsu
male white pre teen medium heavy
 • 1st Ruka Fujita Oda Jiu Jitsu
 • 2nd Daniel Pereira Oda Jiu Jitsu
 • 3rd Miguel Waki Oda Jiu Jitsu
male white adult feather
 • 1st Alexandre Tales Watanabe Champion Team Jiu-jitsu
 • 2nd Anderson Kawanishi Club Barbarian
 • 3rd Enon Abimael Igarashi Braves Jiu-jitsu
male white adult light
 • 1st Masaki Nisimura Oda Jiu Jitsu
 • 2nd Yuji Sawae Suto Academy
male white adult heavy
 • 1st Yutaka Nissimura Oda Jiu Jitsu
 • 2nd Mikael Igarashi Braves Jiu-jitsu
male white adult open weight
 • 1st Tetsuya Higashi Fight Holic
 • 2nd Yuji Sawae Suto Academy
 • 3rd Yutaka Nissimura Oda Jiu Jitsu
male blue master 1 light
 • 1st Julian Uetsubo Braves Jiu-jitsu
 • 2nd Thiago Oda Oda Jiu Jitsu
male blue master 1 open weight
 • 1st Thiago Oda Oda Jiu Jitsu
 • 2nd Emanuel Inoue Oda Jiu Jitsu
male white master 2 feather
 • 1st Shigeru Nishino Suto Academy
 • 2nd Takafumi Kato Tokai Bjj