DUMAU KANSAI OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2015

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Impacto Japan B.j.j 23 10 11 211
2 Team Legnum 6 14 26 122
3 Gracie Barra 9 6 10 91
4 Paraestra Osaka 5 2 1 52
5 Fujita Jiu-jitsu 6 1 3 51
6 Jiusenkan 1 9 8 44
7 Extreme Super Team 5 2 1 43
8 Kussano Team 5 1 2 41
9 Vanguard Btt Japan 4 0 2 38
10 Rocha Jiu Jitsu 4 3 1 37
11 Bull-terrier Bon-sai 4 0 1 37
12 Mma Dojo Cobra Kai 2 4 4 34
13 Place-k Scorpion Gym 2 3 3 30
14 Ragnarok Jiu-jitsu 3 0 1 28
15 Paraestra Izumi 2 2 4 28
16 Tokai Bjj 3 2 1 25
17 Ogawa Jiu Jitsu 2 2 1 25
18 Nr Jiu-jitsu 2 1 1 22
19 Boa Sorte 2 0 1 19
20 T-grapple 1 3 1 19
21 Grip Jiu-jitsu Team 2 0 0 18
22 Infight Japan 2 0 0 18
23 Newaza-world Hanshin 1 2 3 18
24 Jiu-shin Kai 1 2 0 15
25 G-free 1 1 2 14
26 Paraestra Higashi Osaka 2 0 4 13
27 Miburo 1 1 1 13
28 Tk Training Center 1 1 1 13
29 Farol 1 1 1 13
30 Sol Rosto Jiu Jitsu 0 3 2 11
31 Double Jiu Jitsu 2 0 1 10
32 Shooto Gym Kobe 2 0 1 10
33 Cb Impacto 1 0 1 10
34 Pogona Club Gym 1 0 1 10
35 Bohemians 1 0 1 10
36 Purebred Tottori 1 0 0 9
37 Alavanca Jiu Jitsu 1 0 0 9
38 Paraestra Gifu 1 0 0 9
39 Carpe Diem Nagasaki 1 0 0 9
40 Newaza World Sakurajima 1 0 0 9
41 Sekitani Gold Team 1 0 0 9
42 G.o.jiu-jitsu 1 0 0 9
43 Alegria Bjj 1 0 0 9
44 Shooto Gym Blows 0 2 3 9
45 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 0 2 2 8
46 Kyoto Uji Bjj 0 1 5 8
47 Paraestra Kakogawa 0 1 2 5
48 Alive Mie 0 1 2 5
49 Triskelion Jiu Jitsu 0 1 2 5
50 Necodojo 0 1 2 5
51 Shoji Jiu-jitsu Matsue 0 1 1 4
52 Kyoto Nanige 0 1 1 4
53 Cdjj 0 1 1 4
54 Seirinkan 0 1 1 4
55 Over Limit Bjj 1 1 0 3
56 Seishin Bjj 0 1 0 3
57 Nada Jiushinkan 0 1 0 3
58 Strapple 0 1 0 3
59 Spok 0 1 0 3
60 M-works Osaka 0 1 0 3
61 Reversal Gym Kawaguchi Redips 0 1 0 3
62 Carpe Diem 0 1 0 3
63 T.k.esperanza 0 1 0 3
64 Mito Dojo 0 1 0 3
65 Nex 0 1 0 3
66 Paraestra Ehime 0 0 2 2
67 Golleta Jiu-jitsu 0 0 1 1
68 Trust Jiu Jitsu Academy 0 0 1 1
69 Newaza World Echizen 0 0 1 1
70 Soho Taijutsu 0 0 1 1
71 Kaijiuoukoku 0 0 1 1
72 Hero Z Kick And Boxing Gym 0 0 1 1
73 Tri-force Osaka 0 0 1 1
74 Sogo Kakutogi Studio Style 0 0 1 1
75 Paraestra Soka 0 0 1 1
76 Suzuki Bjj 0 0 1 1

Kids

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Ogawa Jiu Jitsu 3 2 1 34
2 Impacto Japan B.j.j 3 1 0 31
3 Team Legnum 2 3 3 30
4 Tk Training Center 2 3 2 29
5 Paraestra Izumi 2 1 2 23
6 Seishin Bjj 1 2 3 18
7 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 1 0 1 10
8 Rocha Jiu Jitsu 1 0 0 9
9 Axis Yokohama 1 0 0 9
10 Farol 1 0 0 9
11 Tokai Bjj 0 0 0 9
12 Sekitani Gold Team 0 1 1 4
13 Seirinkan 0 1 1 4
14 Extreme Super Team 0 1 1 4
15 Gracie Barra 0 1 0 3
16 Sogo Kakutogi Studio Style 0 0 1 1

Event Results

male white kindergarten light
 • 1st Vinicius Ogawa Ogawa Jiu Jitsu
 • 2nd Joao Fukuy Ogawa Jiu Jitsu
 • 3rd Rintaro Shirogane Tk Training Center
 • 3rd Ibuki Furutani Paraestra Izumi
male white youth light
 • 1st Kimoto Hikaru Team Legnum
 • 2nd Kouga Nakanishi Team Legnum
 • 3rd Yamato Tanimura Team Legnum
 • 3rd Ryotaro Hattori Paraestra Izumi
male white youth middle
 • 1st Koshiro Tanimoto Paraestra Izumi
 • 2nd Oga Hirata Seishin Bjj
male white pre teen feather
 • 1st Motoki Fujiwara Paraestra Izumi
 • 2nd Rikuto Mizote Seirinkan
 • 3rd Takumi Miyamoto Seishin Bjj
male white pre teen light
 • 1st Kengo Nagase Farol
 • 2nd Yura Tahira Paraestra Izumi
 • 3rd Kento Taniguchi Seishin Bjj
 • 3rd Daichi Kasama Seirinkan
male yellow pre teen light
 • 1st Vitor Messias Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Sakuya Ito Extreme Super Team
 • 3rd Joh Kaisei Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Kouhei Ueda Sekitani Jiu Jitsu Team
male yellow pre teen middle
 • 1st Gustavo Ogawa Ogawa Jiu Jitsu
 • 2nd Egawa Azu Tk Training Center
 • 3rd Aoi Hirano Tk Training Center
male white junior teen light
 • 1st Rei Nishimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 2nd Takeuti Eiji Team Legnum
 • 3rd Taiga Tanimura Team Legnum
 • 3rd Takemichi Nakano Sogo Kakutogi Studio Style
male yellow junior teen light
 • 1st Izumi Kousi Tk Training Center
 • 2nd Maiki Yamamoto Tk Training Center
 • 3rd Mateus Muniz Ogawa Jiu Jitsu
 • 3rd Vinicius Sato Extreme Super Team
male orange junior teen middle
 • 1st Sakura Mori Axis Yokohama
 • 2nd Syunsaku Kanetuki Gracie Barra
male yellow teen rooster
 • 1st Nishihara Kento Seishin Bjj
 • 2nd Haruto Moritake Team Legnum
male yellow teen middle
 • 1st Riku Kyouda Team Legnum
 • 2nd Marco Katsuji Impacto Japan B.j.j
male orange teen feather
 • 1st Vitor Basso Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Davi Uemai Ogawa Jiu Jitsu
 • 3rd Sakutaro Murakoshi Team Legnum
 • 3rd Kouhei Yamamoto Seishin Bjj
male orange teen light
 • 1st Lucas Takatsu Ogawa Jiu Jitsu
 • 2nd Izumi Kazusi Tk Training Center
male green teen rooster
 • 1st Lucas Fukuda Impacto Japan B.j.j
male white juvenile feather
 • 1st Hasegawa Yudai Paraestra Osaka
 • 2nd Lucas Saito Yumoto Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Yuta Fukuda Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Keita Higashi Team Legnum
male white juvenile light
 • 1st Sho Inaoka Gracie Barra
 • 2nd Ryo Yamakawa Team Legnum
 • 3rd Kaue Kenji Abe Abe Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Matheus Antoniel Yamamoto Impacto Japan B.j.j
male white juvenile middle
 • 1st Diego Hashimoto Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Masato Nakao Nada Jiushinkan
 • 3rd Shoiti Nishijima Impacto Japan B.j.j
male white juvenile ultra heavy
 • 1st Igor Guimarães Extreme Super Team
male white juvenile open weight
 • 1st Igor Guimarães Extreme Super Team
 • 2nd Diego Hashimoto Impacto Japan B.j.j
male white adult rooster
 • 1st Yuta Vinicius Fukuda Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Yusuke Shirogane Tk Training Center
 • 3rd Sugimoto Yuki Mma Dojo Cobra Kai
 • 3rd Daiki Kawanami Kyoto Uji Bjj
male white adult light feather
 • 1st Takahiro Kato Paraestra Osaka
 • 2nd Tomohiro Kageyama T.k.esperanza
 • 3rd Fukushima Yuuki Bohemians
 • 3rd Naoki Nishigo Mma Dojo Cobra Kai
male white adult feather
 • 1st Andy Murasaki Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Kohei Murata Miburo
 • 3rd Hori Yuuya Kyoto Uji Bjj
 • 3rd Kosuke Iwamoto Shooto Gym Blows
male white adult light
 • 1st Igor Tanabe Extreme Super Team
 • 2nd Yasuhiro Horiie Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Motogami Takashi Shoji Jiu-jitsu Matsue
 • 3rd Yuki Nakamoto Gracie Barra
male white adult middle
 • 1st Tachi Takuro Mma Dojo Cobra Kai
 • 2nd Keisuke Beppu Jiu-shin Kai
 • 3rd Nakajima Syoutarou Kaijiuoukoku
 • 3rd Ryu-ya Kamio Sol Rosto Jiu Jitsu
male white adult medium heavy
 • 1st Haugh Samuel Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Nick Diego Fujita Jiu-jitsu
male white adult heavy
 • 1st Dalton Weis Fujita Jiu-jitsu
 • 2nd Tsubasa Inoue Cdjj
 • 3rd Akabane Mitsushi Triskelion Jiu Jitsu
male white adult ultra heavy
 • 1st * Simizu Tomotaka Paraestra Higashi Osaka
male white adult open weight
 • 1st Andy Murasaki Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Igor Tanabe Extreme Super Team
 • 3rd Tachi Takuro Mma Dojo Cobra Kai
 • 3rd Tsubasa Inoue Cdjj
male blue adult rooster
 • 1st Hakuto Yamamoto Gracie Barra
 • 2nd Bruno Shiozaki Over Limit Bjj
 • 3rd Ryota Yamada Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Dai Matumoto G-free
male blue adult light feather
 • 1st Matheus Onda Tokai Bjj
 • 2nd Shiryu Ide Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Yamashita Tasuku Newaza World Echizen
 • 3rd Lucas Tahira Rocha Jiu Jitsu
male blue adult feather
 • 1st Caue Andrade Sekitani Jiu Jitsu Team
 • 2nd Makita Naohiro Team Legnum
 • 3rd Youhei Nakajima Jiusenkan
 • 3rd Wataru Sasaki Impacto Japan B.j.j
male blue adult light
 • 1st Matsumura Fumiya Team Legnum
 • 2nd Yamashita Kenshi Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Shoji Onoyama Paraestra Izumi
 • 3rd Yusuke Hirami Ragnarok Jiu-jitsu
male blue adult middle
 • 1st Tanaka Takahiro Team Legnum
 • 2nd Urabe Hiroyuki Newaza-world Hanshin
 • 3rd Yasuhiro Miyagawa Paraestra Izumi
 • 3rd Shohe Onishi Team Legnum
male blue adult medium heavy
 • 1st Nonoguchi Hiroshi Miburo
 • 2nd Harada Masayuki Jiusenkan
male blue adult ultra heavy
 • 1st Wataru Nishimori Ragnarok Jiu-jitsu
 • 2nd Willian Iwamizu Tokai Bjj
 • 3rd Ryan Henderson Fujita Jiu-jitsu
 • 3rd Jaks Hosoda Necodojo
male blue adult open weight
 • 1st Tanaka Takahiro Team Legnum
 • 2nd Jaks Hosoda Necodojo
 • 3rd Nonoguchi Hiroshi Miburo
 • 3rd Makita Naohiro Team Legnum
male purple adult rooster
 • 1st Lindomar Silva Kussano Team
 • 2nd Jackson Meneses Ogawa Jiu Jitsu
 • 3rd Fujimura Tomonori Fujita Jiu-jitsu
male purple adult light feather
 • 1st Kouki Umeda Newaza World Sakurajima
 • 2nd Ichirou Matsumoto Nr Jiu-jitsu
 • 3rd Masayuki Yoshioka Team Legnum
 • 3rd Hirose Motonori Paraestra Osaka
male purple adult feather
 • 1st Maurício Mozoni Kussano Team
 • 2nd Seiji Honjo Team Legnum
 • 3rd Tomoro Ide Paraestra Nakagawa Ide Dojo
 • 3rd Raziq Roslee Suzuki Bjj
male purple adult light
 • 1st Shota Takagi Jiu-shin Kai
 • 2nd Thomas Mietz Carpe Diem
 • 3rd Itsuo Ohno Paraestra Ehime
 • 3rd Yositaka Yumura Team Legnum
male purple adult middle
 • 1st Sadanda Atsurou Gracie Barra
 • 2nd Yuta Inoue Farol
 • 3rd Tomoyuki Suda Place-k Scorpion Gym
 • 3rd Hattori Takeshi G-free
male purple adult heavy
 • 1st Rida Haisam Alavanca Jiu Jitsu
 • 2nd Erikson Takeushi Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Senshu Takagou Team Legnum
 • 3rd Yasunari Sakai Gracie Barra
male purple adult open weight
 • 1st Erikson Takeushi Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Kohei Soeda Team Legnum
 • 3rd Senshu Takagou Team Legnum
 • 3rd Sadanda Atsurou Gracie Barra
male brown adult light feather
 • 1st Takao Shimada Boa Sorte
 • 2nd Hidefumi Yoshimoto Mito Dojo
 • 3rd Egawa Kenji Tk Training Center
 • 3rd Tatsuhiko Kurokawa Golleta Jiu-jitsu
male brown adult feather
 • 1st Tai Tatsuya Ragnarok Jiu-jitsu
 • 2nd Masafumi Matsumoto Reversal Gym Kawaguchi Redips
 • 3rd Fernando Imafuku Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Kiyoshi Harada Team Legnum
male brown adult light
 • 1st Robson Tanno Infight Japan
 • 2nd Shu Kanai Paraestra Kakogawa
 • 3rd Atsushi Katsuura Paraestra Ehime
 • 3rd Sakagami Ryosuke Team Legnum
male brown adult middle
 • 1st Kazuki Nagase Farol
 • 2nd Hara Akira Team Legnum
 • 3rd Keisuke Nakamura Jiusenkan
male brown adult heavy
 • 1st Kane Gehling Bull-terrier Bon-sai
 • 2nd Ryou Moriwaki Jiusenkan
male brown adult open weight
 • 1st Robson Tanno Infight Japan
 • 2nd Masa Ichihashi Free
 • 3rd Kane Gehling Bull-terrier Bon-sai
 • 3rd Koji Koji Matsuda Matsuda Farol
male black adult light feather
 • 1st Todokoro Masaaki Paraestra Gifu
 • 2nd Hiroaki Yoshioka Paraestra Izumi
 • 3rd Takahiro Shimizu Jiusenkan
 • 3rd Sangsu Lee Trust Jiu Jitsu Academy
male black adult feather
 • 1st Kouhei Ebashi Bohemians
 • 2nd Katsuyoshi Hayashi G-free
 • 3rd Ebisudani Tuyosi Jiusenkan
 • 3rd Ryuu Hirata Team Legnum
male black adult light
 • 1st Hirokazu Takamoto Pogona Club Gym
 • 2nd Hiroya Kawanishi Jiusenkan
 • 3rd Ito Hideyuki Team Legnum
male black adult middle
 • 1st Anderson De Faria Rocha Jiu Jitsu
 • 2nd Motoki Ito Jiusenkan
 • 3rd Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu
male black adult medium heavy
 • 1st Leandro Kussano Kussano Team
 • 2nd Akifumi Kawazoe Gracie Barra
 • 3rd Toshikazu Shiragami Jiusenkan
male black adult open weight
 • 1st Hideki Sekine Bull-terrier Bon-sai
 • 2nd Anderson De Faria Rocha Jiu Jitsu
 • 3rd Leandro Kussano Kussano Team
 • 3rd Hirokazu Takamoto Pogona Club Gym
male white master light feather
 • 1st Matsushita Tetsuya Boa Sorte
 • 2nd Satoshi Tanaka Kyoto Uji Bjj
 • 3rd Kentarou Suzuki Shooto Gym Blows
 • 3rd Hiroki Kawabata Tri-force Osaka
male white master feather
 • 1st Takeshima Hironori Paraestra Osaka
 • 2nd Tadashi Hamagami T-grapple
 • 3rd Matsumoto Keiji Hero Z Kick And Boxing Gym
 • 3rd Shingo Hotta Kyoto Nanige
male white master light
 • 1st Masahiko Kimura Grip Jiu-jitsu Team
 • 2nd Haruki Yoshida T-grapple
 • 3rd Osamu Kema Sol Rosto Jiu Jitsu
 • 3rd Toru Iizuka Soho Taijutsu
male white master medium heavy
 • 1st Yutaka Aoyama Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Shinjiro Tomiyoshi Mma Dojo Cobra Kai
male white master heavy
 • 1st * Kirkpatrick Gordon Shooto Gym Kobe
male white master open weight
 • 1st Haruki Yoshida T-grapple
 • 2nd Sinohara Tomohiro Paraestra Osaka
 • 3rd Tadashi Hamagami T-grapple
 • 3rd Kirkpatrick Gordon Shooto Gym Kobe
male blue master light feather
 • 1st Hideo Yuto Paraestra Izumi
 • 2nd Ayato Hirose Shoji Jiu-jitsu Matsue
 • 3rd Isamu Yamasita Shooto Gym Blows
 • 3rd Sasaki Koji Kyoto Uji Bjj
male blue master feather
 • 1st Thiago Fernandes Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Koichi Murata Paraestra Izumi
 • 3rd Nagahara Toshiyuki Paraestra Izumi
 • 3rd Asada Tomohiko Paraestra Higashi Osaka
male blue master light
 • 1st Roger Morino Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Kenya Inoue Team Legnum
 • 3rd Kouhei Toumoto Team Legnum
 • 3rd Anton Gorev Jiusenkan
male blue master middle
 • 1st Yusuke Yamamoto Paraestra Higashi Osaka
 • 2nd Willy Nakamura Kussano Team
 • 3rd Kaneko Naohiro Cb Impacto
 • 3rd Kazuya Koizumi Paraestra Higashi Osaka
male blue master medium heavy
 • 1st Christian Kato Vanguard Btt Japan
 • 2nd Masashi Kubori Shooto Gym Blows
 • 3rd Manzo Nishitsutsumi Team Legnum
male blue master heavy
 • 1st Nobuo Toi Team Legnum
 • 2nd Takafumi Iguchi Shooto Gym Blows
male blue master open weight
 • 1st Roger Morino Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Nobuo Toi Team Legnum
 • 3rd Christian Kato Vanguard Btt Japan
 • 3rd Thiago Fernandes Impacto Japan B.j.j
male purple master light feather
 • 1st Eisuke Fujita Ragnarok Jiu-jitsu
 • 2nd Yoshinori Tsunetomi Place-k Scorpion Gym
 • 3rd Takanori Kaito Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Kato Hiroshi Paraestra Soka
male purple master feather
 • 1st Shogo Ogata Gracie Barra
 • 2nd Yoshihito Hamazaki Alive Mie
 • 3rd Shibaguchi Kouichi Paraestra Higashi Osaka
 • 3rd Kazunari Azuma Paraestra Higashi Osaka
male purple master middle
 • 1st Kazunori Seno Gracie Barra
male purple master super heavy
 • 1st Harold Horton Fujita Jiu-jitsu
 • 2nd Fernando Fujiyama Daikiri Gracie Barra
 • 3rd Jean Tominaga Necodojo
male purple master ultra heavy
 • 1st * Gustavo Silva Rocha Jiu Jitsu
male purple master open weight
 • 1st Harold Horton Fujita Jiu-jitsu
 • 2nd Gustavo Silva Rocha Jiu Jitsu
 • 3rd Yoshihito Hamazaki Alive Mie
 • 3rd Yoshinori Tsunetomi Place-k Scorpion Gym
male brown master light feather
 • 1st Bruno Iamamoto Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Shinya Nakamura Kyoto Nanige
male brown master feather
 • 1st Kouichi Uhara Nr Jiu-jitsu
 • 2nd Toyama Hideya Jiusenkan
 • 3rd Sora Tsukui Newaza-world Hanshin
 • 3rd Nakanishi Akito Boa Sorte
male brown master middle
 • 1st * Wilson Sampaio Impacto Japan B.j.j
male brown master ultra heavy
 • 1st Takumi Higo Jiusenkan
 • 2nd Kazumasa Sakakibara Ogawa Jiu Jitsu
male brown master open weight
 • 1st Kazumasa Sakakibara Ogawa Jiu Jitsu
 • 2nd Takumi Higo Jiusenkan
male black master light
 • 1st Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Mineo Hashimoto Jiusenkan
male black master middle
 • 1st * Everton Asao Impacto Japan B.j.j
male black master open weight
 • 1st Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Everton Asao Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Mineo Hashimoto Jiusenkan
male white senior 1 light feather
 • 1st Daijirou Nakamichi Nr Jiu-jitsu
 • 2nd Hideo Iwai Team Legnum
 • 3rd Moriya Nobuyuki Kyoto Uji Bjj
 • 3rd Shingo Watanabe Sogo Kakutogi Studio Style
male white senior 1 feather
 • 1st Kentaro Oe G.o.jiu-jitsu
 • 2nd Yuichiro Sumi Team Legnum
 • 3rd Daisuke Hirosaka Team Legnum
male white senior 1 light
 • 1st Hidetaka Miyoshi Team Legnum
 • 2nd Shinichirou Katou Nex
male white senior 1 middle
 • 1st Makoto Kitamura Mma Dojo Cobra Kai
 • 2nd Kenji Sakai T-grapple
 • 3rd Amano Manabu Kyoto Uji Bjj
male white senior 1 heavy
 • 1st Fumihito Nao Paraestra Osaka
 • 2nd Hiroyuki Wakikawa Team Legnum
male white senior 1 open weight
 • 1st Yutaka Aoyama Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Hiroyuki Wakikawa Team Legnum
 • 3rd Daisuke Hirosaka Team Legnum
 • 3rd Hidetaka Miyoshi Team Legnum
male blue senior 1 light feather
 • 1st Itoi Yuuji Team Legnum
 • 2nd Yutaka Matsumoto Strapple
 • 3rd Masatoshi Kato Gracie Barra
 • 3rd Hiroshi Murakami Gracie Barra
male blue senior 1 feather
 • 1st Keitarou Saitou Double Jiu Jitsu
 • 2nd Yoshizawa Seishi Sol Rosto Jiu Jitsu
 • 3rd Makoto Doi Gracie Barra
 • 3rd Shinichiro Naito Nr Jiu-jitsu
male blue senior 1 light
 • 1st Mitsui Takuya G-free
 • 2nd Silva Ronaldo Rocha Jiu Jitsu
 • 3rd Eiji Sugaru Team Legnum
 • 3rd Leandro Okada Vanguard Btt Japan
male blue senior 1 middle
 • 1st Atsushi Hasegawa Grip Jiu-jitsu Team
 • 2nd Masanori Yokoyama Mma Dojo Cobra Kai
 • 3rd Ken Tsuzaki Mma Dojo Cobra Kai
 • 3rd Munenori Wada Team Legnum
male blue senior 1 super heavy
 • 1st Mikiya Hamada Purebred Tottori
 • 2nd Hironobu Miyamoto Sol Rosto Jiu Jitsu
male blue senior 1 ultra heavy
 • 1st * Yoshifumi Sakane Double Jiu Jitsu
male blue senior 1 open weight
 • 1st Leandro Okada Vanguard Btt Japan
 • 2nd Ryohei Hisada Sol Rosto Jiu Jitsu
 • 3rd Makoto Doi Gracie Barra
 • 3rd Keitarou Saitou Double Jiu Jitsu
male purple senior 1 light
 • 1st Edward Madriz Fujita Jiu-jitsu
 • 2nd Keiji Nakanowatari Mma Dojo Cobra Kai
male purple senior 1 middle
 • 1st Marcelo Hamanaka Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Armando Fujiyama Gracie Barra
male purple senior 1 ultra heavy
 • 1st * Marcelino Shimura Kussano Team
male purple senior 1 open weight
 • 1st Edward Madriz Fujita Jiu-jitsu
 • 2nd Marcelo Hamanaka Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Marcelino Shimura Kussano Team
male brown senior 1 feather
 • 1st Tatsuya2 Kanda Newaza-world Hanshin
 • 2nd Masanori Nakanishi M-works Osaka
male brown senior 1 light
 • 1st * Rodrigo Souza Impacto Japan B.j.j
male brown senior 1 open weight
 • 1st Rodrigo Souza Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Kosuke Yamamoto Spok
 • 3rd Tatsuya2 Kanda Newaza-world Hanshin
 • 3rd Tsuyoshi Fujimoto Impacto Japan B.j.j
male black senior 1 light feather
 • 1st * Carlos Kihara Impacto Japan B.j.j
male black senior 1 feather
 • 1st Toshio Asada Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Jun Goto Gracie Barra
male black senior 1 ultra heavy
 • 1st Rogerio Filho Rocha Jiu Jitsu
 • 2nd Yusuke Itabashi Gracie Barra
male black senior 1 open weight
 • 1st Rogerio Filho Rocha Jiu Jitsu
 • 2nd Toshio Asada Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Carlos Kihara Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Yusuke Itabashi Gracie Barra
male white senior 2 light feather
 • 1st Takama Tsutomu Shooto Gym Kobe
 • 2nd Yoshida Kimiaki Seirinkan
 • 3rd Shinji Umetani Team Legnum
 • 3rd Yoshinori Amaoka Team Legnum
male white senior 2 feather
 • 1st Yasuharu Matsumoto Place-k Scorpion Gym
 • 2nd Kenji Yamao Paraestra Osaka
 • 3rd Katsuyoshi Goo Team Legnum
 • 3rd Shusaku Kanzawa Paraestra Kakogawa
male white senior 2 light
 • 1st Syuj Uno Place-k Scorpion Gym
 • 2nd Shigeo Nakatsukasa Jiu-shin Kai
 • 3rd Sinya Matumoto Team Legnum
 • 3rd Junichi Kawanoue Newaza-world Hanshin
male white senior 2 ultra heavy
 • 1st Kazuo Takizawa Vanguard Btt Japan
 • 2nd Tooru Kinoshita Team Legnum
male white senior 2 open weight
 • 1st Kazuo Takizawa Vanguard Btt Japan
 • 2nd Junichi Kawanoue Newaza-world Hanshin
 • 3rd Syuj Uno Place-k Scorpion Gym
 • 3rd Tooru Kinoshita Team Legnum
male blue senior 2 light feather
 • 1st Msashi Fujimoto Alegria Bjj
 • 2nd Makoto Taniguchi Seishin Bjj
 • 3rd Takeshi Abiru Seirinkan
 • 3rd Kenichi Tanaka Impacto Japan B.j.j
male blue senior 2 medium heavy
 • 1st Takeshi Ijyuin Gracie Barra
 • 2nd Dirceu Silva Junior Impacto Japan B.j.j
male blue senior 2 open weight
 • 1st Dirceu Silva Junior Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Kenichi Tanaka Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Tadashi Komasaka Gracie Barra
male purple senior 2 light
 • 1st Han Masahiro Impacto Japan B.j.j
 • 2nd Tetsuya Araki Place-k Scorpion Gym
 • 3rd Fujimura Naoto Alive Mie
male purple senior 2 middle
 • 1st Yukinori Urata Gracie Barra
 • 2nd Shinji Sakai Team Legnum
 • 3rd Koujirou Hayashi Paraestra Izumi
 • 3rd Siotami Takuya Paraestra Kakogawa
male purple senior 2 super heavy
 • 1st * Gregory Lanier Gracie Barra
male purple senior 2 open weight
 • 1st Koujirou Hayashi Paraestra Izumi
 • 2nd Tetsuya Araki Place-k Scorpion Gym
 • 3rd Shinji Sakai Team Legnum
male brown senior 2 light feather
 • 1st Atsushi Matsuoka Cb Impacto
 • 2nd Kazuhiko Sonohara Gracie Barra
male black senior 2 feather
 • 1st * Edison Kagohara Over Limit Bjj
female yellow junior teen feather
 • 1st Fujimura Siena Tk Training Center
 • 2nd Nachi Satooka Seishin Bjj
female yellow teen middle
 • 1st Fernanda Cristo Rocha Jiu Jitsu
 • 2nd Stephanie Morino Sekitani Jiu Jitsu Team
female white adult light feather
 • 1st Cintia Kagohara Ogawa Jiu Jitsu
 • 2nd Kumiko Satooka Jiusenkan
 • 3rd Mika Sasaki Team Legnum
female white adult feather
 • 1st Dalva Imamura Tokai Bjj
 • 2nd Yuuko Watanabe Team Legnum
female white adult medium heavy
 • 1st * Genesis Torres Fujita Jiu-jitsu
female white adult open weight
 • 1st Rikki Hunter Paraestra Osaka
 • 2nd Jovel Morgan Mma Dojo Cobra Kai
 • 3rd Genesis Torres Fujita Jiu-jitsu
 • 3rd Yuuko Watanabe Team Legnum
female blue adult rooster
 • 1st Mika Morishita Carpe Diem Nagasaki
 • 2nd Chiyori Shiragami Jiusenkan
female blue adult light feather
 • 1st Fujimura Junko Tk Training Center
female blue adult light
 • 1st Ingrid Franco Tokai Bjj
 • 2nd Luana Dias Tokai Bjj
 • 3rd Oktybri Saikhan Extreme Super Team
 • 3rd Ebisudani Itika Jiusenkan
female blue adult middle
 • 1st * Deborah Connolly Gracie Barra
female blue adult heavy
 • 1st * Jargal Oktybri Extreme Super Team
female blue adult open weight
 • 1st Jargal Oktybri Extreme Super Team
 • 2nd Oktybri Saikhan Extreme Super Team
 • 3rd Luana Dias Tokai Bjj
 • 3rd Deborah Connolly Gracie Barra
female purple adult open weight
 • 1st Simone Kusano Kussano Team
female brown black adult feather
 • 1st Kate Wilson Bull-terrier Bon-sai
 • 2nd Masami Masuda Triskelion Jiu Jitsu
female brown black adult open weight
 • 1st Kate Wilson Bull-terrier Bon-sai
 • 2nd Isabelle Souza Impacto Japan B.j.j
 • 3rd Masami Masuda Triskelion Jiu Jitsu